foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015


Pismo Święte

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

KKK

Internetowa Liturgia Godzin - BREWIARZ

logo ILG

Plac św. Piotra w Rzymie - NA ŻYWO

Bazylika św. Piotra

Jasna Góra - NA ŻYWO

Jasna Góra

Radio Jasna Góra - SŁUCHAJ

logo

Radio eM - SŁUCHAJ

logo

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu - NA ŻYWO

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Dolina Miłosierdzia w Częstochowie - NA ŻYWO

logo

Kaplica Miłosierdzia Bożego - NA ŻYWO

kamera Łagiewniki

TV Miłosierdzie

logo TV Miłosierdzie

Pallotti TV

logo

Transmisje Mszy św. w diecezjach w Polsce

Eucharystia

Litania do Chrystusa, Kapłana i Ofiary

Chrystus-Kapłan
 
Kyrie eleison.
Chryste eleison.
Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Jezu, Kapłanie i Ofiaro, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wieczny
          na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie posłany przez Boga
         dla głoszenia Dobrej Nowiny ubogim,
Jezu, Kapłanie, Ty na Ostatniej Wieczerzy
         ustanowiłeś wzór wieczystej Ofiary,
Jezu, Kapłanie żyjący na wieki,
         aby się wstawiać za nami,
Jezu, Kapłanie, Ciebie Ojciec namaścił
         Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie naszej wiary,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego kultu,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny i miłosierny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie doskonały na wieki,
Jezu, Kapłanie,Ty przez Krew własną wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie,Ty nas wprowadziłeś na nową drogę,
Jezu, Kapłanie,Ty nas umiłowałeś i obmyłeś z grzechów                    Krwią swoją, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie,Ty wydałeś samego siebie
                         jako dar i ofiarę dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta i niepokalana,
Jezu, Ofiaro przebłagalna,
Jezu, Ofiaro pokój przynosząca,
Jezu, Ofiaro przebłagania i chwały,
Jezu, Ofiaro pojednania i pokoju,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność
          i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro wiecznie żywa.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie,
Od lekkomyślnego przyjęcia święceń,wybaw nas, Panie,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha nieumiarkowania,
Od nieuczciwego zysku,
Od grzechu symonii,
Od nieuczciwego zarządzania dobrami kościelnymi,
Od umiłowania świata i jego marności,
Od niegodnego sprawowania Twoich świętych misteriów,
Przez Twoje wieczne kapłaństwo, wybaw nas, Panie,
Przez święte namaszczenie, mocą którego
          Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez posługiwanie, którym wsławiłeś na ziemi Twojego Ojca,
Przez krwawą ofiarę z samego Siebie, raz złożoną na krzyżu,
Przez tę samą Ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boską władzę, którą w sposób niewidzialny
         pełnisz za pośrednictwem Twoich kapłanów,
Prosimy Cię, abyś całe duchowieństwo
         zachował w świętej pobożności, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał swojemu ludowi
         pasterzy według Twego Serca,
Prosimy Cię, abyś ich napełnił
         duchem Twojego kapłaństwa,
Prosimy Cię, aby usta kapłanów strzegły wiedzy,
Prosimy Cię, abyś posłał na swoje żniwo 
         wiernych robotników,
Prosimy Cię, abyś pomnożył liczbę
         świętych szafarzy Twoich misteriów,
         wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał im ducha wiernej służby
         według Twojej woli,
Prosimy Cię, abyś im udzielił łagodności w posłudze,
         umiejętności w działaniu i wytrwałości w modlitwie,
Prosimy Cię, aby na każdym miejscu krzewili cześć
         Najświętszego Sakramentu,
Prosimy Cię, abyś przyjął do radości wiecznej tych,
          którzy wiernie Tobie służyli, wysłuchaj nas, Panie.
 
K: Jezu, Kapłanie, usłysz nas.
W: Jezu, Kapłanie, wysłuchaj nas.
 
K: Módlmy się.
Boże, Uświęcicielu i Opiekunie swojego Kościoła, wzbudź przez Twojego Ducha godnych i wiernych szafarzy świętych misteriów, aby dzięki ich posługiwaniu i przykładowi, lud chrześcijański, przez Ciebie wspierany, szedł drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. W: Amen.

Albo:

K: Módlmy się.
Boże, Ty dla Twojej chwały i dla zabwienia ludzkości ustanowiłeś Chrystusa Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, spraw, aby lud, który On nabył dla Ciebie Krwią swoją, z uczestnictwa w Ofierze Eucharystycznej czerpał moc płynącą z Jego krzyża i zmarwtychwstania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W: Amen.


Kapłani i Osoby konsekrowane

Tu znajdziesz imiona tych, za których się modlimy

Dar modlitwy

Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu

Czym żyje Serce diecezji?

dowiedz się więcej

Duchowa Piekarnia

... jedz, bo przed tobą długa droga (zob. 1 Krl 19, 7)

Kilka słów o Słowie

Memento

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających...

Zmarli w styczniu 2021

Odwiedziny