foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015


Pismo Święte

logo

Internetowa Liturgia Godzin - BREWIARZ

logo

Katechizm Kościoła Katolickiego

logo

Lourdes - Grota Objawień - LIVE

Lourdes - Grota Objawień

Jasna Góra - YouTube

Jasna Góra

Studio TV NIEDZIELA - YouTube

lo

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (KAPLICA) - Kraków Łagiewniki - LIVE

św. Faustyna i Jezus Miłosierny

Sanktuarium MB Fatimskiej w Zakopanem - LIVE

Krzeptówki

Pallotti TV - YouTube

logo

Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu - YouTube

logo

Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie - YouTube

Centrum Opatrzności Bożej

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu - LIVE

Tyniec

EWTN Polska – YouTube

logo

Radio eM - SŁUCHAJ

logo

Gość Niedzielny - YouTube

logo

Transmisje Mszy św. w diecezjach w Polsce

Eucharystia

LITANIA

DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Najśw. Serce Pana Jezusa

*

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,        przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,        wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,        zmiłuj się nad nami.

 

K. Jezu cichy i pokornego serca.

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen.

*

POŚWIĘCENIE RODZINY LUDZKIEJ

JEZUSOWI CHRYSTUSOWI

Chrystus Pantokrator

P: O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

 

W: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

 

P: Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

 

W: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

 

P: Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

 

W: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

 

*   *   *

DWANAŚCIE OBIETNIC,

jakie Jezus przekazał

św. Małgorzacie M. Alacoque

św. Małgorzata M. Alacoque

logo

[TEKST]

 *

Św. Jan Eudes i św. Małgorzata M. Alacoque

- Apostołowie kultu Serca Bożego

[TUTAJ]

 

*     *     *

Serce Pana Jezusa

 

Litania Loretańska

do Najświętszej Maryi Panny

(zawiera nowe wezwania!)

Loreto Casa Santa

Sanktuarium Świętego Domu Maryi w Loreto (Italia)

*

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,            

Święta Panno nad pannami,     

Matko Chrystusowa,    

Matko Kościoła,              

Matko miłosierdzia,      

Matko łaski Bożej,         

Matko nadziei,

Matko nieskalana,         

Matko najczystsza, módl się za nami.

Matko dziewicza,           

Matko nienaruszona,   

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,       

Matko dobrej rady,       

Matko Stworzyciela,     

Matko Zbawiciela,         

Panno roztropna, módl się za nami.

Panno czcigodna,           

Panno wsławiona,         

Panno można, 

Panno łaskawa,              

Panno wierna, 

Zwierciadło sprawiedliwości,    

Stolico mądrości,            

Przyczyno naszej radości,           

Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.

Przybytku chwalebny, 

Przybytku sławny pobożności, 

Różo duchowna,            

Wieżo Dawidowa,          

Wieżo z kości słoniowej,             

Domie złoty,     

Arko przymierza,            

Bramo niebieska,           

Gwiazdo zaranna,          

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Ucieczko grzesznych,   

Pociecho migrantów,   

Pocieszycielko strapionych,       

Wspomożenie wiernych,           

Królowo Aniołów, módl się za nami.

Królowo Patriarchów,  

Królowo Proroków,       

Królowo Apostołów,    

Królowo Męczenników,              

Królowo Wyznawców, 

Królowo Dziewic,           

Królowo wszystkich Świętych, 

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Królowo wniebowzięta,              

Królowo różańca świętego,       

Królowo rodzin,

Królowo pokoju,            

Królowo Polski, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,    przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,    wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,    zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Werset i orację można według uznania dostosować do okresu liturgicznego.

 

W okresie Adwentu:

K. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W. I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się.

Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, † spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, * w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

W okresie Narodzenia Pańskiego:

K. Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś.

W. Bogurodzico, przyczyń się za nami.

Módlmy się.

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, † spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje na wszystkie wieki wieków. W. Amen.

 

W okresie Wielkanocy:

K. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się.

Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, † spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, * osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

św. Bernard z Clairvaux

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. W. Amen.

*

Madonna

 

Litania

do św. Józefa

(zawiera nowe wezwania!)

św. Józef

*

Kyrie eleison.

Christe, eleison.

Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nami.

Święty Józefie, – módl się za nami.

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Opiekunie Odkupiciela,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy obrońco Chrystusa, – módl się za nami.

Sługo Chrystusa,

Sługo zbawienia,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego, – módl się za nami. 

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Podporo w trudnościach,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie wygnańców,

Patronie cierpiących,

Patronie ubogich,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego, – módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się nad nami.

 

P. Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

 

Módlmy się.

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

logo

MODLITWY W INTENCJI SPOWIEDNIKA

św. Jan Nepomucen

św. Jan Nepomucen, patron spowiedników

*

OJCZE, teraz proszę Cię za tego kapłana przed którym będę się spowiadał/a.

Pomóż mu, aby mógł zrealizować samego siebie zgodnie z Twoim pragnieniem, aby jego miłość, wiara i nadzieja, radość i pokój, cierpliwość, dobroć, męstwo i mądrość były impulsem dla mnie do wyrzeczenia się wszystkiego, co mnie niszczy osobiście i przyjęcia nieustannej współpracy z Tobą.

Pobłogosław mojego spowiednika, aby zrealizował siebie samego w ludzkim i kapłańskim powołaniu. Napełnij go swoim duchem, abym otrzymał/a od niego jak od dobrego kierownika, w Twoim imieniu, właściwe rady i aby on znalazł właściwe słowa, które mnie poruszą i umożliwią wzrastanie, bym stawał/a się coraz bardziej podobny/na do Ciebie. Daj mi siłę i mądrość, aby mnie poznał i zwrócił uwagę na to, co we mnie jest nie w porządku aby od teraz wszystko było na Twoją chwałę i cześć.

Proszę Cię PANIE JEZU o miłosierną miłość dla mego spowiednika – przewodnika duchowego, który w Twoim Imieniu skieruje moje życie na prawdziwą drogę.

PANIE JEZU! pomóż mu, aby nieustannie był w pełni Tobie oddany.

Niech i jego serce zdecyduje się całkowicie na Ciebie. I niech on znajdzie siły, aby wyrzec się wszystkich innych panów. Niech i on wyzwoli się z wszelkiego zniewolenia i nałogów.

TY JEZU bądź dla niego zawsze wszystkim, aby on jako Twój sługa mógł w Twoim imieniu pouczać mnie i natchnąć odwagą. Otwórz jego serce i ucho, aby mnie zrozumiał i potrafił należycie poprowadzić. Amen.

*

Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej
z dnia 23.01.1996r. nr 104/K/1996 do prywatnego odmawiania

Źródło:

http://rycerstwobielsko.pl/modlitwy/anielski-rachunek-sumienia/

*

MODLITWA ZA KAPŁANA

PRZED SPOWIEDZIĄ

św. Jan Nepomucen

Panie Jezu, modlę się za kapłana postawionego na mojej drodze, aby mi przewodził. Oświeć go i umocnij w jego sercu miłość, napełnij go swoim słowem i Duchem Prawdy, przygotuj jego serce na przyjęcie mnie jako syna marnotrawnego. Ześlij łaskę na tego, który wysłuchuje braci i siostry poszukujących miłości i przebaczenia. Pobłogosław wszystkim kapłanom odczuwającym ciężar trudności, kiedy stają się znakiem i narzędziem Twojej miłości w sakramencie pokuty.

O Matko Boża, błagam Cię o błogosławieństwo dla serca łączących się z Twoim miłosiernym Synem, Jezusem Chrystusem czekającym, na spotkanie ze mną w sakramencie pojednania. Spraw, aby ten kapłan stał się narzędziem Bożej miłości i Twojej najczulszej miłości matczynej. Amen.

Źródło:

https://modlitwyddak.wordpress.com/category/przed-sakramentami/

*

4 MODLITWY, KTÓRE POMOGĄ

DOBRZE PRZEŻYĆ SPOWIEDŹ

logo

*

MODLITWA

O ŚWIATŁO DUCHA ŚW.

PRZED SPOWIEDZIĄ

logo

 *

MODLITWA

O DOBRĄ SPOWIEDŹ

ZA WSTAWIENNICTWEM

ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

logo

MODLITWA W INTENCJI OBRONY ŻYCIA

(do odmawiania po Koronce do Bożego Miłosierdzia)

św. Jan Paweł II

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących,

Tobie zawierzamy sprawę życia:

spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci,

którym nie pozwala się przyjść na świat,

ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,

mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy,

starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

 

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna

potrafili otwarcie i z miłością

głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru,

radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu

oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej,

aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,

cywilizację prawdy i miłości

na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

 

św. Jan Paweł II

Encyklika Evangelium vitae, 105

 

Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój

św. Jan Paweł II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny!

Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi.

Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie.

Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.

Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa,

aby głosił pokój bliskim i dalekim

i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci,

udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech już nie będzie więcej wojny

– złej przygody, z której nie ma odwrotu,

niech już nie będzie więcej wojny

– kłębowiska walki i przemocy.

Spraw, niech ustanie wojna (…),

która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię,

przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.

Zniszcz logikę odwetów i zemsty,

a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania

wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu

– bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju.

Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

 

________*_________

 

Święta Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami,

Święty Benedykcie, módl się za nami,

Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami,

Święta Brygido, módl się za nami,

Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami,

Święta Katarzyno ze Sieny, módl się za nami.

 

Modlitwa

przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli

o pomoc w trudnych czasach

św. Andrzej Bobola

Święty Andrzeju Bobolo,

Patronie trudnych czasów!

 

Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia.

Oddajemy się Tobie w opiekę.

Pomagaj nam wytrwać

pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych.

Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności,

byśmy z ewangeliczną rozwagą umieli roztropnie postrzegać

sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.

Uproś nam odwagę działania,

byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje.

Niech nas napełnia Boża radość,

gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.

 

Święty Andrzeju Bobolo,

oręduj za nami u Pana. Amen

*

Więcej na temat św. Andrzeja Boboli znajdziesz 

[TUTAJ]

 *

Czy wiesz, że...

16 maja 1957 roku, w trzechsetną rocznicę męczeństwa św. Andrzeja Boboli Ojciec Święty Pius XII ogłosił encyklikę o św. Andrzeju Boboli „Invicti Athletae Christi” („Niezwyciężony bohater Chrystusowy”) [PEŁNY TEKST]Jest to jedyny w historii papieski dokument tej rangi poświęcony w całości jednemu świętemu!

Czytamy w nim m. in. 

Pius XIIDziś, co jest dla Nas powodem wielkiego bólu, w niejednym kraju wiara katolicka już to omdlewa i podupada, już to prawie zupełnie wygasa. (…) Dokądkolwiek bowiem oczy obróci i dążyć zaczyna ludzka społeczność, jeżeli od Boga odchodzi, nie tylko nie osiąga upragnionego spokoju i zgody, ale wpada w taką rozterkę i niepokój, jak człowiek trawiony gorączką, oddając się pogoni za bogactwem, za wygodnym i przyjemnym życiem, które wyłącznie sobie ceni, chce pochwycić co, co przed nią ciągle ucieka i buduje na tym, co się zapada…

*

Encyklika Piusa XII

INVICTI ATHLETAE CHRISTI

(„Niezwyciężony bohater Chrystusowy”)

[TEKST POLSKI]

 

NOWENNA

w 20. rocznicę

ustanowienia św. Andrzeja Boboli

patronem Polski.

W intencji pokoju w Ukrainie

oraz o pomyślność dla naszej Ojczyzny.

7 - 16 maja 2022

logo

[TEKSTY]

*

NOWENNA ZA KAPŁANÓW

I O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE,

ZAKONNE, MISYJNE

ZA PRZYCZYNĄ ŚWIĘTEGO

ANDRZEJA BOBOLI – PATRONA POLSKI

Pełny tekst *

św. Andrzej Bobola

Więcej na temat św. Andrzeja Boboli znajdziesz [TUTAJ]

Jeśli nowenna jest odprawiana w kościele, jej porządek jest następujący:

- Wystawienie Najświętszego Sakramentu

- Modlitwa codzienna

- Rozważania na dany dzień

- Litania do św. Andrzeja Boboli

- Modlitwa do św. Andrzeja Boboli

- Pieśń eucharystyczna

- Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

[TUTAJ] znajdziemy także nagrania tekstów na kolejne dni nowenny, przygotowane przez Ks. Moderatora DDM "Oremus" w Radio Doxa. 

Nagranie tekstów nowenny:

logo

[POSŁUCHAJ]

*

Teksty nowenny a dodatkowo także

rozważania Drogi Krzyżowej

ze św. Andrzejem Bobolą

są dostępne do pobrania 

[TUTAJ]

logo

_____*_____

 

Kiedy odmawiamy prywatnie

(zachęcamy do odmawiania w dowolnym czasie, w ciągu roku)

 

DZIEŃ PIERWSZY

 

MODLITWA O DAR POWOŁANIA DO KAPŁAŃSTWA,

ŻYCIA ZAKONNEGO I MISYJNEGO

*

MODLITWA CODZIENNA

 

Boże nasz Ojcze, dziękujemy za Najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa, który ustanowił Kościół i powołał kapłanów jako szafarzy Bożych tajemnic do służby Bogu i bliźnim w dziele zbawienia świata. Panie Jezu, który nagrodziłeś udziałem w chwale świętych św. Andrzeja Bobolę za żarliwą wiarę i gorliwość kapłańską, prosimy za jego przyczyną, abyś zachował w wierności Bogu i Kościołowi wszystkich, których wybrałeś i posłałeś, aby szli i owoc przynosili (J 15,16).

Duchu Święty Uświęcicielu, dziękujemy Ci za wlaną miłość do serca św. Andrzeja Boboli, która rozpaliła w nim pragnienie jednania chrześcijan przez służbę w miłości, z poszanowaniem wolności i godności człowieka.

Święty Andrzeju Bobolo, który w swoim życiowym powołaniu i przeciwnościach byłeś do końca wierny Ewangelii, upraszaj u Boga, by kapłani swoim życiem i postawą wobec Boga i bliźnich głosili prawdę, że Jezus został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia (Rz 4,25).

Mocarzu Chrystusa, wypraszaj wszystkim powołanym do służby Bożej, by w każdym czasie świadczyli, że Jezus Chrystus jest w ich życiu najważniejszy, jest ich Panem i Zbawicielem. Proś za nimi, by doceniali swoje powołanie i dążyli do świętości przez posłuszeństwo swemu Panu, aby ich praca duszpasterska przynosiła błogosławione owoce.

Święty Męczenniku, wypraszaj kapłanom szczere pragnienie prowadzenia ludzi do Boga i ratowania ich dusz. Niech będą gorliwi w budowaniu wspólnoty Kościoła, poszukiwaniu zagubionych i niech nie szczędzą czasu i sił na posługiwanie w konfesjonale, aby zabłąkane owce mogły doświadczyć Bożego miłosierdzia. Święty Andrzeju, wspieraj kapłanów, którzy przeżywają trudności w powołaniu i upraszaj im łaskę ufności, że Bóg jest zawsze blisko nich, także w ciemnościach duchowych i hojnie nagradza za wierność. Uproś opamiętanie tym, którzy niosą zgorszenie oraz weź w opiekę wszystkich, którzy porzucili kapłaństwo i uproś im potrzebne do zbawienia łaski.

Patronie Polski, ośmielamy się także za twoją przyczyną prosić z ufnością Boga o nowe i święte powołania do kapłaństwa, aby nigdy nie zabrakło pracowników w winnicy Pańskiej.

Patronie Jedności, uproś wszystkim wiernym Kościoła łaskę wdzięczności za kapłanów, których nasz Pan Jezus Chrystus powołał do służby Bogu i ludziom, aby modlili się o potrzebne dla Kościoła łaski, doceniali pracę kapłańską, wystrzegali się pochopnych i niesprawiedliwych osądów. Amen.

ROZWAŻANIE

 

Święty Andrzeju Bobolo, wsłuchując się w słowa Jezusa: Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo (Łk 10,2), wypraszaj u naszego Pana łaskę powołań do kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego, aby nie zabrakło pracowników na niwie Pańskiej. Pochodziłeś z wierzącej i praktykującej rodziny, w której poznawałeś prawdy wiary. Dziękujemy wraz z tobą za dar wychowania w głębokiej wierze i posłuszeństwie Panu Bogu.

Dla ciebie powołanie oznaczało służbę dla zbawienia dusz. Uczyniłeś Boga swoim bogactwem.

Wiedziałeś, że zbawi się nie ten, kto mówi Panie, Panie, ale ten, kto pełni wolę Bożą (por. Mt 7,21). Dlatego gdy usłyszałeś wezwanie, odpowiedziałeś: Panie, oto jestem (Łk 22,42)! Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie (Łk 22,42)! Zostawiłeś za sobą wszystko. Zadziwia nas, zachwyca i rodzi wdzięczność twoja radykalna postawa. Tak czynią ci, którzy prawdziwie kochają Jezusa.

W naszych czasach trudniej usłyszeć głos powołania. Wielu żyje tak, jakby Boga nie było. Dystansowanie się wielu ludzi wobec Kościoła, chaos informacyjny nie sprzyjają wsłuchiwaniu się w głos Boga. Trudno dziś młodym ludziom przyjąć powołanie, gdy świat kusi ich bogactwem i próżnymi przyjemnościami oraz odrzuca zbawienie i chrześcijańską wizję świata. Często wygrywa doczesność i łatwość życia, choć Jezus ostrzega: Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą (Mt 7,13).

Święty Andrzeju Bobolo, spójrz dziś na młodych, których Pan obdarzy powołaniem do służby Bożej i uproś im łaskę przyjęcia woli Bożej. Poruszaj sumienia wiernych, by otaczali modlitwą młodych, aby ci znajdowali środowisko, w którym ich wiara i powołanie będą dojrzewać. Niech naśladują ciebie w odpowiedzi na wołanie Pana: Pójdź za Mną (Mk 2,14). Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,

Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,

Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Święty Andrzeju, Apostole Polesia,

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,

Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,

Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,

Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,

Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.

 

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga

Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,

Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,

Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,

Abyśmy Bogu wiernie służyli,

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,

Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,

W.: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

 

K.: Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmygorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

 

Boże, który świętego Andrzeja, udręczonego różnymi torturami za wyznawanie wiary, uwieńczyłeś chwalebnym męczeństwem, spraw, prosimy, abyśmy trwając w tej samej wierze gotowi byli raczej znieść wszystkie przeciwności, niż ponieść szkodę na duszy.

Składamy Ci, Panie, nasze prośby, usilnie błagając, abyś dzięki zasługom świętego Andrzeja męczennika utwierdził nas w wyznawaniu wiary i udzielił swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju.

Oddając cześć świętemu Andrzejowi męczennikowi, błagamy Cię, Panie, aby za wstawiennictwem świętego Andrzeja męczennika owce, które zaginęły, powróciły do Jednego Pasterza i karmiły się zbawiennym pokarmem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

*

DZIEŃ DRUGI

 

MODLITWA O DOJRZAŁOŚĆ

W PODJĘCIU DECYZJI PRZYJĘCIA

ŁASKI POWOŁANIA DO KAPŁAŃSTWA SŁUŻEBNEGO,

ZAKONNEGO I MISYJNEGO, ORAZ WYTRWANIE W NIEJ

*

MODLITWA CODZIENNA

[TEKST]

 

ROZWAŻANIE

 

Święty Andrzeju Bobolo, upraszaj młodym dojrzałość w podjęciu decyzji o kapłaństwie i wytrwanie w przyjętej łasce. Bóg daje łaskę powołania do kapłaństwa: Jeśli chcesz być doskonały, to sprzedaj, co masz i chodź za Mną (Mt 19,21), pozwala rozeznać człowiekowi swoją wolę i czeka na jego świadomą odpowiedź i dobrowolną zgodę. Dojrzała decyzja to wybór Boga jako jedynego Pana swego życia. Można przypuszczać, że decyzja świętego Andrzeja o wstąpieniu do jezuitów była dobrowolna, świadoma i dojrzała.

Dziękujemy Ci, święty Andrzeju, że przyjąłeś łaskę powołania i wytrwałeś w nim mimo przeciwności. Powołanie swoje przyjąłeś jako dar Pana Boga, którego nie można odrzucić, nawet gdy wydaje się początkowo trudne do pogodzenia z mocnym charakterem i wybuchowym temperamentem. Czy było ci łatwo odpowiedzieć „tak”? Czy było łatwo stać się pokornym i opanowanym, pokonać wrodzony upór i niecierpliwość? Zapewne nie, bo przez wiele lat zmagałeś się ze swoimi wadami, ale uwierzyłeś Jezusowi, że z Nim wszystko jest możliwe, nawet tak głęboka przemiana, która doprowadzi cię do świętości.

Na drodze powołania napotykałeś poważne trudności, gdyż przełożeni przez wiele lat nie dopuszczali cię do końcowych ślubów zakonnych. Przez lata zmagałeś się z tymi przeciwnościami, walcząc o obecność w zakonie. Twoja prośba do przełożonych o danie kolejnej szansy, o zaufanie, że dasz radę w walce ze słabościami, wystawia ci najlepsze świadectwo. Tak zachowują się tylko ci, którzy są pewni, że Pan ich powołał dla Siebie i są z Nim dla świętości i Bożej chwały, a nie dla osobistych korzyści. Święty Andrzeju, Kościół potrzebuje takich kapłanów, osób żyjących radami ewangelicznymi, także dziś.

Prosimy cię o wstawiennictwo u Boga w intencji umocnienia powołanych przez Jezusa, aby wytrwali w przyjętej łasce. Posyłaj im ludzi, którzy będą się modlić i wspierać ich na drodze powołania. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

*

DZIEŃ TRZECI

 

MODLITWA O ŚWIADOMĄ I SUMIENNĄ FORMACJĘ

KANDYDATÓW DO KAPŁAŃSTWA,

ŻYCIA KONSEKROWANEGO I MISYJNEGO

*

MODLITWA CODZIENNA

[TEKST]

 

ROZWAŻANIE

 

Święty Andrzeju, zawierzamy ci wszystkich nowicjuszy, nowicjuszki i kleryków, abyś czuwał nad ich formacją i rozwojem powołania. Charakteryzowałeś się porywczym temperamentem, który był dla ciebie i dla innych krzyżem, ale nie przeszkodził ci w drodze do świętości. Twoja niezależność, niecierpliwość i upór sprawiały, że relacje z kolegami i przełożonymi nie były łatwe. Gorliwe pełnienie woli Bożej temperowało twój charakter, a surowa formacja jezuicka uczyła pokory. Nie pochwalałeś lenistwa czy połowiczności w pełnieniu woli Bożej, angażowałeś całe swe serce, dzięki czemu z każdym rokiem twoje spojrzenie na służbę kapłańską stawało się dojrzalsze. Wiedziałeś, że masz być światłem i solą (por. Mt 5,13-16), by ludzie widząc twoje czyny chwalili Ojca w niebie. Kochałeś Jezusa i spędzałeś na kolanach długie godziny, rozmawiając z Nim, ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Zacząłeś postrzegać Kościół jako miejsce uświęcania i zbawienia ludzi, a wszystkich chrześcijan jako dzieci jednego Ojca. Twoja przemiana nie uszła uwagi przełożonych, co znalazło wyraz w wystawianych ci opiniach.

Święty Andrzeju, ty wiesz, że rozeznać powołanie i wyrazić zgodę na pójście za Panem, to dopiero początek niełatwej drogi. Podczas formacji w seminarium czy zakonie trzeba się poddać kierownictwu przełożonych i współpracować z nimi dla swego dobra. Nie dla wszystkich jest to oczywiste. Bywają i tacy, którzy nie doceniają czasu formacji, a ich lekkomyślność i brak rzetelności w życiu seminaryjnym czy nowicjackim mści się w późniejszej pracy kapłańskiej. Nawet przy najlepszych chęciach straconego czasu nie da się nadrobić. Dzięki dobrze przeżytej formacji w seminarium kapłan buduje silną relację z Jezusem, docenia godność swojego powołania i wie, jak z miłością prowadzić do Boga ludzi. Jest świadomy zagrożeń i pokus, wie, jak prowadzić walkę duchową.

Święty Andrzeju, wpatrzeni w twoją drogę prosimy: uproś wszystkim, którzy przygotowują się do przyjęcia święceń kapłańskich i ślubów zakonnych, łaskę świadomej i sumiennej formacji. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

*

DZIEŃ CZWARTY

 

MODLITWA O RZETELNYCH, PEŁNYCH DUCHA

PRZEŁOŻONYCH I WYCHOWAWCÓW,

KTÓRZY ODPOWIADAJĄ ZA FORMACJĘ

SEMINARYJNĄ I ZAKONNĄ

*

MODLITWA CODZIENNA

[TEKST]

 

ROZWAŻANIE

 

Święty Andrzeju, za twoją przyczyną pokornie prosimy Pana Boga o łaskę rzetelnych, pełnych ducha wychowawców, którzy odpowiadają za formację nowicjuszy i kleryków. Dostąpiłeś zaszczytu, otrzymując święcenia kapłańskie z rąk biskupa wileńskiego Eustachego Wołłowicza 12 marca 1622 roku. Tego dnia Kościół wynosił na ołtarze pierwszych jezuitów: Ignacego Loyolę i Franciszka Ksawerego. Wielka radość panowała w twoim sercu, ponieważ Kościół uznał cię za godnego święceń kapłańskich i to w tak ważnym dla zakonu dniu. Napełniło cię to zapewne pragnieniem naśladowania świętych poprzedników. Zostałeś uformowany w duchowości ignacjańskiej, modliłeś się, kontemplowałeś Boga, dążyłeś do świętości poprzez rozeznawanie duchowe i codzienny rachunek sumienia.

Jesteśmy wdzięczni za wzór, jakim stało się twoje kapłańskie życie, bez reszty oddane Bogu i ludziom. Walka o wielkie ideały wzmocniła cię i dodała mocy twojemu powołaniu. Wzrastałeś duchowo, bo współpracowałeś z ofiarowaną ci przez Pana Boga wielką łaską, a także dzięki wychowawcom, którym byłeś posłuszny. Twoi mistrzowie byli ludźmi wiary, wykształconymi, dobrymi i wymagającymi formatorami, dlatego też w naukę i pracę angażowałeś się całym sercem, nie zadowalając się przeciętnością – a to jest cecha ludzi wielkich. Zostając kapłanem wiedziałeś, za Kim poszedłeś i Kogo masz słuchać. Niech przykład twojej współpracy z Bogiem prowadzi seminarzystów i wszystkich powołanych do służby Bożej ku dojrzałości kapłańskiej i zakonnej, dzięki której nawet trudne dni mogą być pełne wdzięczności za dar służenia Bogu i ludziom.

Pokornie cię prosimy, święty Andrzeju, o wspieranie wszystkich, którzy odpowiadają za formację kleryków i nowicjuszy, aby byli prawdziwymi świadkami Jezusa i z odpowiedzialną miłością kształtowali młodych ludzi do służby Bogu i ludziom. Prosimy też o wstawiennictwo, by seminarzyści pragnęli zawsze iść za Panem i owoc przynosić (por. J 15,16). Daj łaskę wiary i gorliwości w modlitwie dla rodziców powołanych, aby towarzyszyli im i wspierali na drodze powołania. Amen!

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

*

DZIEŃ PIĄTY

 

MODLITWA O ŁASKĘ KAPŁAŃSKIEGO

I ZAKONNEGO ŻYCIA

W ZJEDNOCZENIU Z JEZUSEM

DLA ZBAWIENIA SIEBIE I BLIŹNICH

*

MODLITWA CODZIENNA

[TEKST]

 

ROZWAŻANIE

 

Święty Andrzeju, wypraszaj kapłanom łaskę pragnienia życia w zjednoczeniu z Jezusem dla zbawienia siebie i bliźnich. Byłeś wdzięczny Panu Bogu za jego miłość i powołanie do kapłaństwa. Dałeś temu świadectwo swoim kapłańskim życiem i pracą, angażując się w każdą posługę dla Kościoła. Byłeś budowniczym Kościoła i przełożonym wspólnoty jezuitów w Nieświeżu, kaznodzieją w Wilnie i Warszawie, przełożonym szkoły jezuickiej i Sodalicji Mariańskiej. Z wielkim oddaniem opiekowałeś się chorymi i umierającymi podczas zarazy w Wilnie. Ostatnie lata spędziłeś na Polesiu, ewangelizując prostych ludzi, co zyskało ci miano Duszochwata i Apostoła Polesia.

Twoja wyjątkowa służba kapłańska wynikała z głębokiej relacji z Jezusem i Maryją. Bardziej słuchałeś Boga niż ludzi i to dało ci mądrość, której w żadnej książce znaleźć nie mogłeś. Sam Bóg napełnił cię łaską tak wielką, że przerosłeś mądrością wielu ówczesnych teologów. Buduje nas ta wzajemna miłość Jezusa i ciebie. Ukazujesz nam, że pełnienie woli Bożej i zjednoczenie z Bogiem w kapłaństwie jest źródłem pięknego życia. Zadziwia nas twoja zdolność do ofiary i poświęcenia, imponuje też troska o zbawienie każdego człowieka, pobudza do refleksji nad twoim ewangelicznym radykalizmem.

Święty Andrzeju, Ty wiesz, że Jezus potrzebuje oddanych kapłanów, dla których ma zawsze otwarte serce. Potrafi ich zrozumieć i znosić ich słabości, jest gotów im pomagać i obdarowywać łaskami. Ma zawsze wyciągniętą dłoń, aby ich ratować, ale szanuje ich wolność i czeka, aż zwrócą się do niego o pomoc. Wielbimy Boga w twoim kapłaństwie, św. Andrzeju Bobolo. Prosimy cię, abyś otaczał opieką wszystkich kapłanów. Wypraszaj im łaskę zrozumienia, że Jezus, który ich wybrał i posłał do ludzi, by głosili Dobrą Nowinę, nadaje sens ich życiu. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

*

DZIEŃ SZÓSTY

 

MODLITWA O UMOCNIENIE

W WIERZE I MIŁOŚCI

POWOŁANYCH DO SŁUŻBY BOŻEJ

*

MODLITWA CODZIENNA

[TEKST]

 

ROZWAŻANIE

 

Święty Andrzeju, przez twoje wstawiennictwo prosimy o umocnienie w wierze i miłości biskupów, kapłanów, a także zakonników, zakonnice i misjonarzy do Jezusa Chrystusa jako Boga, Pana i Zbawiciela. Mocarzu Chrystusa, papież Pius XII w poświęconej tobie encyklice Invicti athletae Christi (Niezwyciężony bohater Chrystusowy) napisał, że jesteś wzorem do naśladowania dla wszystkich chrześcijan ze względu na prawdziwą wiarę, za którą oddałeś swoje życie.

Wiara ujawniała się w twoich wyborach i w postępowaniu. Wyniosłeś ją z domu rodzinnego, umacniałeś w kolegium jezuickim i w zakonie. Dzięki łasce zrozumiałeś, że wszystko, co człowieka spotyka w życiu, nawet trudności, trzeba przyjmować jako Boży dar, który umacnia nas w wierze. Szedłeś z tym przekonaniem do ludzi, a oni tobie ufali. Twoja wierna, pełna poświęcenia służba Bogu i ludziom otwierała ich na Jezusa i przemieniała życie. Karmiłeś ich swą autentyczną wiarą w obecność Jezusa w sakramentach, która pociągała do przyjaźni z Bogiem, owocowała dobrymi czynami, nawróceniami i pragnieniem życia w łasce. Dziękujemy ci, święty Andrzeju, za ziarno dobra, które dzięki tobie zostało zasiane w ludzkich sercach.

Gdzie szukać przyczyny tego, że w dzisiejszych czasach tak wielu ludzi jest zagubionych w wierze? Wiele lat temu Benedykt XVI wskazywał polskim biskupom podczas wizyty ad limina apostolorum, by większą wagę przykładali do przekazywania wiary ludziom przez świadectwo własnego życia, a nie tylko przez nauczanie. Twoja wiara, św. Andrzeju, zaprowadziła cię do ewangelizacji ludzi, którymi nikt się nie interesował, którzy byli na peryferiach Kościoła. To właśnie doprowadziło cię do świętości. Możemy być spokojni o przyszłość wiary w naszym Kościele, jeśli osoby powołane do służby kapłańskiej będą cię naśladować.

Prosimy cię, św. Andrzeju, wypraszaj biskupom, kapłanom, osobom życia konsekrowanego i misjonarzom łaskę ufnej modlitwy i pragnienie głębokiej wiary, która prowadzi ludzi do zbawienia. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

*

DZIEŃ SIÓDMY

 

MODLITWA O DUCHA WDZIĘCZNOŚCI

ZA ŁASKĘ POWOŁANIA

DO KAPŁAŃSTWA, ŻYCIA ZAKONNEGO I MISYJNEGO

ORAZ UFNOŚCI WOBEC BOGA,

KTÓRY HOJNIE WYPEŁNIA SWE OBIETNICE

*

MODLITWA CODZIENNA

[TEKST]

 

ROZWAŻANIE

 

Święty Andrzeju Bobolo, zwracamy się przez ciebie do Boga, aby razem ze wszystkimi osobami powołanymi dziękować za łaskę powołania. Odchodziłeś z tej ziemi niezrozumiany, niedoceniony, a nawet odrzucony i wzgardzony. Podziwiano twoją gorliwość, ale nie widziano w tobie kandydata na ołtarze. To Bóg upomniał się o ciebie i pozwolił Kościołowi i Polakom wydobyć z mroku zapomnienia twoją osobę. Dziś nikt by nie znał twego imienia i nie prosił Boga o pomoc za twoją przyczyną. Wielkie musiało być zdziwienie twoich współbraci, gdy czterdzieści pięć lat po śmierci po raz pierwszy się objawiłeś i powiedziałeś, co mają zrobić, by uratować klasztor i kolegium w Pińsku. Cóż dopiero działo się w ich głowach, gdy w odnalezionej trumnie zobaczyli twoje ciało zachowane od rozkładu i dowiadywali się o cudach, które się działy za twoją przyczyną.

Święty Andrzeju, twoja długa droga na ołtarze potwierdza prawdę, którą głosił Jezus: kto Mnie służy, uczci go Mój Ojciec (J 12,26), a także: Moje myśli nie są myślami waszymi, ani drogi wasze, drogami Moimi (Iz 55,8). Twój przykład zachęca osoby powołane do wierności Bogu i natchnieniom Ducha Świętego. Ty mówisz do wszystkich, zwłaszcza do swoich braci kapłanów i zakonników, że Jezus patrzy na nich i nagrodzi ich, gdy w życiu będą kierować się Ewangelią. Upraszaj kapłanom ufność, że Bóg jest dobry i wierny. Niech nie zrażają się trudnościami, oskarżeniami ani niesprawiedliwymi decyzjami, bo Jezus widzi serce kapłana i ocenia jego życie sam, nie kierując się ludzką opinią i sądami.

Święty Andrzeju, niech ta modlitwa zanoszona za twoją przyczyną będzie miła Panu. Niech sprawi, że Bóg wzbudzi wiele nowych powołań do służby w Kościele, a w kapłanach i biskupach ożywi na nowo zapał i gorliwość w służbie Bogu i ludziom oraz nadzieję na Bożą hojność. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

* 

DZIEŃ ÓSMY

 

MODLITWA O ZAANGAŻOWANIE KAPŁANÓW

NA RZECZ JEDNOŚCI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO

*

MODLITWA CODZIENNA

[TEKST]

 

ROZWAŻANIE

 

Prosimy cię, święty Andrzeju Bobolo, oręduj u Pana, aby kapłani z miłością i życzliwością dążyli do jedności Kościoła Świętego. Czasy i miejsca, w których żyłeś i duszpasterzowałeś, były trudne dla Kościoła. Wyznawcy katolicyzmu i prawosławia byli wrogo do siebie nastawieni, wzajemnie się wyklinając, aż po słynne anatema sit. Ty jednak wzniosłeś się ponad podziały i niezgodę, ponad bezowocne dysputy, które z wyznań jest pierwsze i bliższe Prawdy. Wierzyłeś, że jest jeden Kościół Chrystusowy, a miłością ogarniałeś wiernych obu wyznań, narażając się wszystkim. W trosce o zbawienie dusz niosłeś Jezusa do prawosławnych z taką samą gorliwością jak do katolików. To doprowadziło do twojej męczeńskiej śmierci. Dzisiaj trudno zrozumieć, że byłeś oskarżany o burzenie ustalonego porządku, nieposłuszeństwo przełożonym, a nie pochylono się nad twoimi intencjami. Przez wieki powtarzano przekaz, że św. Bobola nawracał ludzi na swoje wyznanie, co wzmacniało podziały między wiernymi. A prawda jest inna.

Święty Andrzeju, ty ewangelizowałeś wszystkich ludzi z taką samą miłością. Patrzyłeś na Kościół oczyma Jezusa, a nie oczyma ludzi skupionych na ziemskich podziałach, którzy pomijali fundament chrześcijaństwa – że wszyscy ludzie ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa są dziećmi tego samego Ojca, godnymi zbawienia. Dziękujemy za świadectwo miłości i za twą ewangeliczną mądrość, której wielu do dziś nie pojmuje. Dziękujemy za posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Dziękujemy za wierność Bogu, aż po męczeńską śmierć.

Św. Andrzeju prosimy, módl się do Boga, aby i dziś kapłani byli wierni Ewangelii i mocno zakorzenieni w mądrości Boga i Tradycji Kościoła. Wstawiaj się za tymi, których Bóg powołał do pracy w Kościele, aby podjęli trud głoszenia Ewangelii i szafowania sakramentami, dążąc do jedności Kościoła w duchu miłości i życzliwości. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

* 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

 

MODLITWA O MIŁOŚĆ

POWOŁANYCH DO SŁUŻBY BOŻEJ

DO BOGARODZICY MARYI I KRÓLOWEJ POLSKI

*

MODLITWA CODZIENNA

[TEKST]

 

ROZWAŻANIE

 

Święty Andrzeju Bobolo, uproś u Boga dla biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i misjonarzy miłość do Maryi, Matki Zbawiciela i Królowej Polski. Maryja była tobie bliska od najmłodszych lat, kochałeś Ją jako Matkę Boga i ludzi. Jako uczeń szkoły jezuickiej w Braniewie zawierzyłeś Jej swoje życie. Doświadczyłeś Jej opieki, gdy napotykałeś trudności w nowicjacie w kolegium wileńskim. Matka Boża stała się tobie szczególnie bliska jako ta, która uratowała twoje powołanie. Także jako kapłan, zaangażowany w posługę Sodalicji Mariańskiej, wskazywałeś innym na Maryję, powierzając ich Jej opiece. Pracowałeś dla Jej chwały przez całe życie i byłeś Jej wiernym sługą. Przez wielu jesteś uważany za domniemanego autora ślubów lwowskich Jana Kazimierza. Podczas twojego męczeństwa wzywałeś imienia Maryi, a Ona cię umacniała.

W roku Cudu nad Wisłą biskupi zgromadzeni na Jasnej Górze wezwali wiernych do proszenia ciebie o pomoc. Mocno wierzymy, że poprosiłeś swoją Panią, aby wstawiła się u Boga o dar ocalenia Polski przed bolszewizmem. Obecny w relikwiach towarzyszyłeś ludowi stolicy, a Królowa Polski żołnierzom podczas Bitwy Warszawskiej. Prawie dwa tysiące lat upłynęło od chwili, gdy na Golgocie postawiono krzyż, na którym umarł Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus, Syn Boży. Od Jego śmierci chrześcijanie patrzą na krzyż jako dar od Boga, aby życie mieli i to w obfitości… (por. J 10,10), aby nikt nie zginął, ale miał życie (por. J 3,16). W takim duchu patrzył na krzyż św. Andrzej Bobola, świadomy, że jest w nim zawarta prawda o chrześcijańskim życiu. Będąc jezuitą, nosił u swego boku krzyż, który mu towarzyszył w pracy kapłańskiej, ale też stał się dla niego źródłem mądrości i mocy. W Chrystusowy krzyż wpatrujemy się my, chrześcijanie dwudziestego pierwszego wieku, aby stał się dla nas źródłem mądrości i mocy, wyzwalał pragnienie świętości i prowadził do zbawienia. U początku rozważań prośmy św. Andrzeja, aby towarzyszył nam w tej modlitwie i uprosił łaskę u Boga, abyśmy szukali świętości i zbawienia, a bliźnim i Ojczyźnie wyprosił opiekę Bożą.

Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński ponownie zawierzył naród polski opiece Pani Jasnogórskiej w czasach komunizmu. Uważał cię, św. Andrzeju, Patronie Polski, za inspiratora tekstu ślubów, które napisał 16 maja, w rocznicę twojej męczeńskiej śmierci.

Święty Andrzeju, dziękujemy za twoją miłość do Matki Boga. Wydaje się, że twoim wielkim pragnieniem jest, byśmy Maryję czcili, jako Królową i Panią, nieustannie dziękowali Jej za łaski, które Bóg udzielił naszej Ojczyźnie przez Jej wstawiennictwo. Prosimy cię, abyś uprosił u Jezusa powołanym do służby Bożej miłość do Maryi, aby doceniali wagę Jej misji w planie zbawienia, co pozwoli nam podążać w prawdzie ku jedności. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

św. Andrzej Bobola

__________*__________

Teksty nowenny pochodzą z publikacji

"Proście Pana żniwa.

Nowenna za kapłanów i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne

za przyczyną świętego Andrzeja Boboli Patrona Polski",

Strachocina 2022.

Opracował: ks. Józef Niżnik.

ks. prał. Józef Niżnik

*

Teksty nowenny a dodatkowo także rozważania Drogi Krzyżowej

ze św. Andrzejem Bobolą

są dostępne do pobrania

[TUTAJ]

logo

*

POLECAMY!

Wywiad z ks. prał. Józefem Niżnikiem

[VIDEO]

logo

*

Czy wiesz, że...

16 maja 1957 roku, w trzechsetną rocznicę męczeństwa św. Andrzeja Boboli Ojciec Święty Pius XII ogłosił encyklikę o św. Andrzeju Boboli „Invicti Athletae Christi” („Niezwyciężony bohater Chrystusowy”) [PEŁNY TEKST]Czytamy w nim m. in. 

Pius XIIDziś, co jest dla Nas powodem wielkiego bólu, w niejednym kraju wiara katolicka już to omdlewa i podupada, już to prawie zupełnie wygasa. (…) Dokądkolwiek bowiem oczy obróci i dążyć zaczyna ludzka społeczność, jeżeli od Boga odchodzi, nie tylko nie osiąga upragnionego spokoju i zgody, ale wpada w taką rozterkę i niepokój, jak człowiek trawiony gorączką, oddając się pogoni za bogactwem, za wygodnym i przyjemnym życiem, które wyłącznie sobie ceni, chce pochwycić co, co przed nią ciągle ucieka i buduje na tym, co się zapada…

*

Encyklika Piusa XII

INVICTI ATHLETAE CHRISTI

(„Niezwyciężony bohater Chrystusowy”)

[TEKST]

 

 

DDM w intencji Kapłanów "OREMUS"

Czy wiesz, że...?

logo

Zmarli w latach: 2021 - 2023

znicze

I dla ucha, i dla ducha

logo

MARGARETKA - Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów

Margaretka

Być ojcem jak św. Józef

św. Józef

Nowenna przez przyczynę św. Andrzeja Boboli

św. Andrzej Bobola

Różaniec z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim

Bł. kard. Stefan Wyszyński

Aktualności Watykańskie

logo

Aktualności Radia Watykańskiego

logo

L'Osservatore Romano - EDYCJA POLSKA

logo

Konferencja Episkopatu Polski

logo

Oficjalny Serwis Informacyjny Diecezji Opolskiej

logo diecezji opolskiej

Radio DOXA

logo

Gość Niedzielny - OPOLSKI

logo

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" - Kraków

logo

Listy św. Jana Pawła II do kapłanów

św. Jan Paweł II

Nasz modlitewnikKapłani i Osoby konsekrowane

W ich intencji modlimy się w tym miesiącu

Módlmy się...

Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu

Czym żyje Serce diecezji?

dowiedz się więcej

Duchowa Piekarnia

... jedz, bo przed tobą długa droga (zob. 1 Krl 19, 7)

Kilka słów o Słowie

Memento

...nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności (zob. Mdr 3,4).

Zmarli w 2021 - 2023

Odwiedziny