foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015


Pismo Święte

logo

Internetowa Liturgia Godzin - BREWIARZ

logo

Katechizm Kościoła Katolickiego

logo

Vatican Media - LIVE

logo

Lourdes - Grota Objawień - LIVE

Lourdes - Grota Objawień

Jasna Góra - YouTube

Jasna Góra

Studio TV NIEDZIELA - YouTube

lo

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (KAPLICA) - Kraków Łagiewniki - LIVE

św. Faustyna i Jezus Miłosierny

Sanktuarium MB Fatimskiej w Zakopanem - LIVE

Krzeptówki

Pallotti TV - YouTube

logo

Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu - YouTube

logo

Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie - YouTube

Centrum Opatrzności Bożej

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu - LIVE

Tyniec

EWTN Polska – YouTube

logo

Radio eM - SŁUCHAJ

logo

Gość Niedzielny - YouTube

logo

Transmisje Mszy św. w diecezjach w Polsce

Eucharystia

Marta RobinO JEZU, PRZEMIEŃ KAPŁANÓW

W SIEBIE

(Marta Robin, ur. w 1902 r., zm. w 1981 r.)*

Litania do Chrystusa, Kapłana i Ofiary

Chrystus-Kapłan
 
Kyrie eleison.
Chryste eleison.
Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Jezu, Kapłanie i Ofiaro, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wieczny
          na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie posłany przez Boga
         dla głoszenia Dobrej Nowiny ubogim,
Jezu, Kapłanie, Ty na Ostatniej Wieczerzy
         ustanowiłeś wzór wieczystej Ofiary,
Jezu, Kapłanie żyjący na wieki,
         aby się wstawiać za nami,
Jezu, Kapłanie, Ciebie Ojciec namaścił
         Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie naszej wiary,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego kultu,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny i miłosierny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie doskonały na wieki,
Jezu, Kapłanie,Ty przez Krew własną wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie,Ty nas wprowadziłeś na nową drogę,
Jezu, Kapłanie,Ty nas umiłowałeś i obmyłeś z grzechów                    Krwią swoją, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie,Ty wydałeś samego siebie
                         jako dar i ofiarę dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta i niepokalana,
Jezu, Ofiaro przebłagalna,
Jezu, Ofiaro pokój przynosząca,
Jezu, Ofiaro przebłagania i chwały,
Jezu, Ofiaro pojednania i pokoju,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność
          i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro wiecznie żywa.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie,
Od lekkomyślnego przyjęcia święceń,wybaw nas, Panie,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha nieumiarkowania,
Od nieuczciwego zysku,
Od grzechu symonii,
Od nieuczciwego zarządzania dobrami kościelnymi,
Od umiłowania świata i jego marności,
Od niegodnego sprawowania Twoich świętych misteriów,
Przez Twoje wieczne kapłaństwo, wybaw nas, Panie,
Przez święte namaszczenie, mocą którego
          Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez posługiwanie, którym wsławiłeś na ziemi Twojego Ojca,
Przez krwawą ofiarę z samego Siebie, raz złożoną na krzyżu,
Przez tę samą Ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boską władzę, którą w sposób niewidzialny
         pełnisz za pośrednictwem Twoich kapłanów,
Prosimy Cię, abyś całe duchowieństwo
         zachował w świętej pobożności, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał swojemu ludowi
         pasterzy według Twego Serca,
Prosimy Cię, abyś ich napełnił
         duchem Twojego kapłaństwa,
Prosimy Cię, aby usta kapłanów strzegły wiedzy,
Prosimy Cię, abyś posłał na swoje żniwo 
         wiernych robotników,
Prosimy Cię, abyś pomnożył liczbę
         świętych szafarzy Twoich misteriów,
         wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał im ducha wiernej służby
         według Twojej woli,
Prosimy Cię, abyś im udzielił łagodności w posłudze,
         umiejętności w działaniu i wytrwałości w modlitwie,
Prosimy Cię, aby na każdym miejscu krzewili cześć
         Najświętszego Sakramentu,
Prosimy Cię, abyś przyjął do radości wiecznej tych,
          którzy wiernie Tobie służyli, wysłuchaj nas, Panie.
 
K: Jezu, Kapłanie, usłysz nas.
W: Jezu, Kapłanie, wysłuchaj nas.
 
K: Módlmy się.
Boże, Uświęcicielu i Opiekunie swojego Kościoła, wzbudź przez Twojego Ducha godnych i wiernych szafarzy świętych misteriów, aby dzięki ich posługiwaniu i przykładowi, lud chrześcijański, przez Ciebie wspierany, szedł drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. W: Amen.

Albo:

K: Módlmy się.
Boże, Ty dla Twojej chwały i dla zabwienia ludzkości ustanowiłeś Chrystusa Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, spraw, aby lud, który On nabył dla Ciebie Krwią swoją, z uczestnictwa w Ofierze Eucharystycznej czerpał moc płynącą z Jego krzyża i zmarwtychwstania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W: Amen.
 ________________+________+________+________________
 
Dekret zatwierdzający litanię do kultu publicznego:
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Prot.  N. 630/14, 01.12.2017 r.
 
 

ZAWIERZENIE KOŚCIOŁA W POLSCE

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA

I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

_______________________

Abp Stanisław Gądecki w komunikacie z 24 marca 2020 roku napisał, że poprosił kard. Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, o włączenie Kościoła w Polsce w akt zawierzenia, którego miał dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie 25 marca 2020 roku, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Przewodniczący Episkopatu Polski poprosił o modlitwę w intencji ustania epidemii oraz w intencji osób chorych, służb medycznych, sanitarnych, a także w intencji zmarłych i ich rodzin.

Abp Gądecki również dokonał aktu zawierzenia Kościoła w Polsce Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi po modlitwie różańcowej, którą odmawia codziennie o godz. 20:30 w swojej kaplicy.

_____________________________________

                                                          Najśw. Serce Pana Jezusa                                                                           

Maryja z Dzieciątkiem

 

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca! 

Kościół pielgrzymujący na ziemi,

Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie,

spogląda na ranę w Twym otwartym boku,

źródło naszego zbawienia, i błaga:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia

wspomagaj Twój Kościół,

bądź natchnieniem dla rządzących narodami,

wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących,

wspieraj pokornych i uciśnionych,

uzdrawiaj chorych i grzeszników,

podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,

przywracaj wolność jeńcom i więźniom

i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku!

Kościół pielgrzymujący na ziemi,

Twój lud żyjący w Polsce

widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości.

Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem,

jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,

wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych,

pocieszaj lekarzy, pielęgniarki,

pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy,

umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas

poczucie obywatelskiej powinności i solidarności,

bądź światłem dla umierających,

powitaj umarłych w swoim Królestwie,

chroń nas od wszelkiego zła

i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

                         Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

                         Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!

                         Przez Serce Twej Matki,

                         której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi,

                         narody Polski i tak wielu innych krajów,

                         które od wieków są Twoje,

                        prosimy dziś, abyś przyjął zawierzenie Twojego Kościoła.

Poświęcając się Twojemu Najświętszemu Sercu,

Kościół oddaje się pod opiekę

Niepokalanego Serca Maryi

ukształtowanego w świetle Twojej paschy,

a w Fatimie objawionego trojgu dzieciom jako ucieczka

i droga prowadząca do Twego Serca.

Przenajświętsza Dziewico Maryjo,

Pani Różańcowa z Fatimy,

Bądź Uzdrowieniem Chorych

i Ucieczką dla uczniów Chrystusa,

zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości.

Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:

                          — w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,

                               przyjmij tych, którzy odchodzą,

                               dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają,

                               odnów wszechświat i ludzkość. Amen.

____________________

Fragment obrazu Najśw. Serce Pana Jezusa (fot. Rafael Flm) ze strony: https://misyjne.pl/

Fragment obrazu obrazu Marki Bożej z Dzieciątkiem ze strony: 

https://stacja7.pl/

MODLITWY O ZATRZYMANIE KORONAWIRUSA

I DAR ZDROWIA

Modlitwa do Ducha Świętego

za kapłanów

Duchu Święty, Duchu mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu mocy, wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani
ożywieni i umocnieni Twoją łaską
nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju
na cały świat.
Spiritus Sanctus
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,
by w płomieniach tej miłości
oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.
 

DDM w intencji Kapłanów "OREMUS"

CZY WIESZ, ŻE...?

logo

Zmarli w latach: 2021 - 2024

fire candle

I dla ucha, i dla ducha

logo

MARGARETKA - Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów

Margaretka

Być ojcem jak św. Józef

św. Józef

Nowenna przez przyczynę św. Andrzeja Boboli

św. Andrzej Bobola

Różaniec z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim

Bł. kard. Stefan Wyszyński

Aktualności Watykańskie

logo

Aktualności Radia Watykańskiego

logo

L'Osservatore Romano - EDYCJA POLSKA

logo

Konferencja Episkopatu Polski

logo

Oficjalny Serwis Informacyjny Diecezji Opolskiej

logo diecezji opolskiej

Gość Niedzielny - OPOLSKI

logo

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" - Kraków

logo

Listy św. Jana Pawła II do kapłanów

św. Jan Paweł II

Nasz modlitewnik

Odwiedziny