foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna


1 października 2017
Wierność okresom i sposobom osobistej modlitwy, jaką jest bardziej oficjalna modlitwa godzin, a także godne i ofiarne spełnianie świętych czynności kapłańskiego posługiwania przyczyniają się do uświęcenia kapłana oraz do doświadczalnego przeżywania tajemniczej i urzekającej obecności Boga.

św. Jan Paweł II Kinszasa, 4 maja 1980

ks. Szczawiński Wiesław
ks.Szczeciński Tomasz
ks.Szeląg Wiesław
ks.Szeląg Jarosław
ks.Szeliga Krystian
OO. Benedyktyni
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza

Memento:
1989 + ks. Jan Jochymczyk (Krapkowice-Otmęt)

2 października 2017
Bądźcie wierni częstej praktyce sakramentu pojednania, codziennemu rozmyślaniu, pobożności do Najświętszej Maryi Panny poprzez modlitwę różańcową.

św. Jan Paweł II Guadelupa, 26 stycznia 1979

ks.Sznura Piotr
ks.Szozda Tomasz
ks.Szubka Adam
ks.Szuster Łukasz
ks.Szwarc Józef
OO. Bonifratrzy
Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety

Memento:
1958 + ks. Jan Tomaszewski (Seminarium – Nysa)
1981 + ks. Eryk Pakosz (Śmicz)

3 października 2017
W wieku oddaleni od ideału troska o czystość myśli musi być bezgranicznie zwielokrotniona. Jakże ważne jest pozostawanie w zażyłości z Bogiem przez rozważanie poważnych i głębokich książek, które wzniecają w duszy ogień Bożej miłości oraz utrzymują w niej pogodę i entuzjazm, w jakiejkolwiek sytuacji lub okoliczności przyjdzie się znaleźć.

św. Jan Paweł II Watykan, 24 marca 1980

ks. Szyda Arkadiusz
ks. Szygulla Werner
ks. Szymon Andrzej
ks. Szywalski Jan
ks. Ślęczek Michał
Zakon Braci Mniejszych
Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantlicjo Trzeciego Zakonu Św Franciszka z Asyżu

Memento:
2008 + ks. Benedykt Sossna (Wierzch)
2010 + ks. Jan Szymała (Rogów Opolski)

4 października 2017
Jeśli jednomyślnie i jednoznacznie będziecie gotowi, wspólnie jako prezbiterium, dawać świadectwo bezżenności i życia według rad ewangelicznych, Pan nie poskąpi wam Swojej łaski.

św. Jan Paweł II Fulda, 17 listopada 1980

ks. Ślęzak Ludwik
ks. Śnigórski Piotr
ks. Świerc Rudolf
ks. Świerc Dariusz
ks. Tarlinski Piotr
Bracia Szkół Chrześcijańskich
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi nieustającej Pomocy

Memento:
1953 + ks. Franciszek Cyris (Popielów)
1958 + ks. Jan Szczuka (Branice, Wniebowzięcia NMP)
1967 + ks. Józef Rygiel (Bierawa)

5 października 2017
Ksiądz buduje wspólnotę braci włączając się w nią jako świadek nadziei eschatologicznej. Wierni, do których jest posłany, oczekują od niego jako decydującej pieczęci jego misji, jasnego i niewątpliwego świadectwa życia wiecznego i zmartwychwstania ciała. W tym świetle należy patrzeć także na obowiązek celibatu, który ukazuje się wtedy jako bardzo ważny wkład do budowania Kościoła i jako element określający duchowość kapłana.

św. Jan Paweł II Rzym, 2 marca 1979

ks. Tarnawski Wiktor
ks. Terlecki Marek
ks. Tkocz Piotr
ks. Tokarek Sławomir
ks. Tomaszewski Jan
Franciszkanie – Bracia Mniejsi Konwentualni
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

6 października 2017
Przyjaźń z Jezusem Chrystusem jest najgłębszym powodem, dla którego tak bardzo ważne jest życie kapłana w bezżenności i w ogóle w duchu rad ewangelicznych. Mieć serce i ręce wolne dla Przyjaciela Jezusa Chrystusa, być zupełnie dla Niego i nieść ludziom Jego miłość – to wszystko jest świadectwem, które nie wszyscy w pierwszym momencie rozumieją, ale kiedy wypełnimy to świadectwo od wewnątrz, kiedy będziemy je przeżywać jako naszą egzystencjalną przyjaźń z Jezusem, wtedy wzrośnie też zrozumienie dla tej formy życia opartej na Ewangelii.

św. Jan Paweł II Fulda, 17 listopada 1980

ks. Tomczyk Marcin
ks. Tomeczek Jerzy
ks. Trembecki Krzysztof
ks. Trinczek Jerzy
ks. Tryba Czesław
Towarzystwo Jezusowe
Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek według III Reguły Św. Franciszka

Memento:
1954 + ks. Marian Kręczyński (Branice)
1969 + ks. Józef Christen (Ligota Turawska)
1971 + ks. Faustyn Zbanuszek (Strzelce Opolskie)

7 października 2017
Nasz celibat ukazuje, że jesteśmy całkowicie poświeceni dziełu, do którego Pan nas wezwał: kapłan powołany przez Chrystusa ma być człowiekiem dla drugich, całkowicie oddanym sprawie królestwa, z sercem niepodzielnym, zdolnym przyjąć ojcostwo w Chrystusie.

św. Jan Paweł II Paryż, 30 maja 1980

ks. Trzeciak Marek
ks. Turczyn Grzegorz
ks. Turko Jan
ks. Tyczyński Wojciech
ks. Urban Józef
Zgromadzenie Oblatów Św. Józefa
Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi od Niepokalanej Dziewicy i Bogarodzicy Maryi

Memento:
2004 + ks. Zenon Dzież (Strzeleczki)
2014 + ks. Andrzej Zocłoński (Bieńkowice)

8 października 2017
Kapłan, który przez celibat wyrzeka się miłości ludzkiej, aby móc całkowicie otworzyć się na miłość Boga, uzyskuje wolność, aby mógł oddać się ludziom w darze nie wykluczającym nikogo, ale obejmującym wszystkich prądem swojej miłości, która wywodzi się z Boga i do Boga prowadzi.

św. Jan Paweł II Kinszasa, 4 maja 1980

ks. Urbisz Andrzej
ks. Utzig Marcin
ks. Waga Leszek
ks. Waindok Alfred
ks. Waindzoch Henryk
Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym
Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa

9 października 2017
Celibat wiążący kapłana z Bogiem czyni go wolnym w pełnieniu wszelkich dzieł, których domaga się troska pasterska.

św. Jan Paweł II Kinszasa, 4 maja 1980

ks. Waindzoch Jerzy
ks. Wajman Mariusz
ks. Walczak Andrzej
ks. Walczak Jerzy
ks. Waligóra Łukasz
Zakon Braci NMP z Góry Karmel
Zgromadzenie Córek Św. Kamila

Memento:
1965 + ks. Tadeusz Wach (Trzeboszowice)
2006 + ks. Helmut Komander (Walce)

10 października 2017
Czy posługiwanie duchowe kapłanów nie byłoby bardziej skuteczne i bardziej akceptowane, gdyby byli oni ściślej ze sobą nawzajem złączeni? Pragnę przypomnieć wielkie znaczenie duchowej wspólnoty kapłanów, która może uwolnić od obciążeń i izolacji.

św. Jan Paweł II Fulda, 17 listopada 1980

ks. Waloszek Joachim
ks. Walusiak Witold
ks. Walz Waldemar
ks. Wanke Marian
ks. Wardenga Szczepan
Zgromadzenie Księży Misjonarzy
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Memento:
1969 + ks. Franciszek Buhl (Fałkowice)
1970 + ks. Antoni Liszka (Opole-Groszowice)

11 października 2017
Dziś tak bardzo często różni rzecznicy innej wizji kapłaństwa służebnego niż ta, którą Kościół wypracował i jej strzeże – w swojej przede wszystkim zachodniej tradycji – zdają się ze słabości swojej wizji czynić pierwszą zasadę wszystkiego i ogłaszać ją jako prawo człowieka. Tymczasem Chrystus nauczał nas, że człowiek ma przede wszystkim prawo do swojej wielkości – ma prawo do tego, co go przerasta. W tym nade wszystko realizuje się jego szczególna godność. I w tym objawia się wspaniała moc łaski. Nasza prawdziwa wielkość jest darem mocy Ducha Świętego.

św. Jan Paweł II Fulda, 17 listopada 1980
ks. Waskin Zygfryd
ks. Watoła Winfried
ks. Wawrzinek Konrad
ks. Wąchała Wojciech
ks. Wąsik Stanisław
Misjonarze Oblaci
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

12 października 2017
Uczyniliście z Ewangelii powołanie życia. Z Ewangelii powinniście też czerpać zasadnicze kryteria – nie psychologiczne wyłącznie czy socjologiczne – ale kryteria wiary gwarantujące harmonijna syntezę duchowości i posługiwania.

św. Jan Paweł II Guadelupa, 26 stycznia 1979

ks. Wąsowicz Edward
ks. Wcisło Marek
ks. Welthe Adam
ks. Widok Norbert
ks. Wieczorek Marek
Zakon Świętego Pierwszego Pustelnika
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Memento:
1953 + ks. Karol Ulitzka (Racibórz, św. Mikołaja)
1977 + ks. Alojzy Gandawski (Twardawa)
1985 + ks. Walter Mainka (Łubowice)

13 października 2017
Nie dopuszczajcie do „profesjonalizacji” waszej posługi, nie pomniejszajcie szacunku, na jaki zasługujecie dzięki celibatowi lub ślubowi czystości, które przyjęliście z miłości do królestwa Bożego w nieograniczonym ojcostwie duchowym.

św. Jan Paweł II Guadelupa, 26 stycznia 1979

ks. Wieczorek Michał
ks. Wieczorek Mateusz
ks. Wieliczko Tomasz
ks. Wietrzniok Joachim
ks. Wilczek Marcin
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame

Memento:
1988 + ks. Julian Iskra (Zawiszyce)
1989 + ks. Józef Łebek (Kierpień)

14 października 2017
Nie dajcie się zwieść ani światu, ani księciu zła. Nie przyswajajcie sobie poglądów i upodobań tego świata. Jak nawołuje święty Paweł: Nolite conformari hic saeculo. Nie bierzcie wzoru z tego świata (Rz 12,2)

św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1979

ks. Wilczyński Jacek
ks. Wilk Gerard
ks. Wilk Michał
ks. Willner Piotr
ks. Witeczek Jerzy
Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego
Kongregacja Sióstr Opatrzności Bożej

15 października 2017

Wszystkie wasze siły są poświęcone duchowemu wzrostowi Ciała Chrystusa bez względu na to, jaki rodzaj szczegółowej posługi albo obecności apostolskiej został wam powierzony. To jest wasza cząstka, to jest źródło wielkiej radości i jednocześnie wielkie poświecenie.

św. Jan Paweł II Paryż, 30 maja 1980

ks. Włoch Wojciech
ks. Wojnar Alojzy
ks. Wojnarowski Krzysztof
ks. Wojtala Piotr
ks. Wojtasek Józef
Zgromadzenie Słowa Bożego
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Memento:
1977 + ks. Eryk Kokot (Stare Siołkowice)

16 października 2017
Jesteście blisko wszystkich ludzi i wszystkich ludzkich problemów – jako kapłani. Tak właśnie zachowujecie kapłańską tożsamość pozwalającą wam wypełnić Chrystusową służbę, dla której zostaliście wyświęceni.

św. Jan Paweł II Paryż, 30 maja 1980

ks. Wolański Tadeusz
ks. Wolff Henryk
ks. Wollny Henryk
ks. Wolnik Jan
ks. Wolnik Franciszek
Zgromadzenie Księży Pallotynów
Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

Memento:
1955 + ks. Tadeusz Walczak (Kałków)
1967 + ks. Jerzy Wesoły (Jasiona)

17 października 2017
Wasza osobowość kapłańska ma być dla innych drogowskazem i w tym sensie wasze kapłańskie życie nie znosi zeświecczenia.

św. Jan Paweł II Paryż, 30 maja 1980

ks. Wołowiec Ryszard
ks. Wons Norbert
ks. Worbs Marcin
ks. Woźnica Jacek
ks. Wójcik Hubert
OO. Benedyktyni
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

18 października 2017
Musimy się bardzo wystrzegać zaniedbywania naszej osobowości kapłańskiej. Musimy bardzo wystrzegać się tego, że nasze kapłaństwo przestanie być dla nas sprawą najistotniejszą, elementem jednoczącym to wszystko, czym się zajmujemy. Ono nigdy nie powinno stać się czymś drugorzędnym i dodatkowym! Jest to podstawowy przedmiot naszej pracy nad sobą, naszego życia wewnętrznego, jednym słowem, stałej formacji kapłańskiej w potrójnym aspekcie duchowym, pasterskim, intelektualnym.

św. Jan Paweł II Rzym, 2 marca 1979

ks. Wójcik Korneliusz
ks. Wójcik Ferdynand
ks. Wójtowicz Krzysztof
ks. Wramba Patryk
ks. Wrona Tomasz
OO. Bonifratrzy
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi

Memento:
1976 + ks. Jerzy Zimnik (Komorniki)

19 października 2017
Jest jasne, że służba pasterska, jeśli chce pozostać wierną sobie, musi być służbą całkowicie i wyłącznie duchową. Niech się to stanie szczególnie wyraziste w obliczu tych różnorodnych tendencji zmierzających do zlaicyzowania służby pasterskiej przez zredukowanie jej do funkcji czysto filantropijnej.

św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1979

ks. Wybraniec Jerzy
ks. Wycisk Henryk
ks. Wypiór Jan
ks. Wystrach Donat
ks. Zając Marek
Zakon Braci Mniejszych
Służebnice Ducha Świętego Od Wieczystej Adoracji

20 października 2017
Służba księdza nie jest służbą lekarza, pracownika opieki społecznej, polityka czy związkowca. Może w pewnych przypadkach ksiądz będzie musiał udzielić tego rodzaju świeckich posług, choć, rzecz jasna, tylko okazjonalnie, pomimo że w przeszłości były one rzeczą zwyczajną. Dziś jednak należą do innych ludzi, podczas gdy nasza służba staje się coraz wyraźniej służbą duchową.

św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1979

ks. Zając Paweł
ks. Zalewski Zbigniew
ks. Zarzycki Leszek
ks. Zgraja Brunon
ks. Ziaja Krystian
Bracia Szkół Chrześcijańskich
Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego

21 października 2017
Któż nie rozumie, że przyswajanie mentalności świata, przebywanie w rozpraszających środowiskach, porzucanie zewnętrznych oznak kapłaństwa może zmniejszyć wrażliwość na odbiór wartości znaku?

św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1979

ks. Ziaja Piotr
ks. Zientara Bogdan
ks. Zioła Stanisław
ks. Ziółkowski Andrzej
ks. Złoty Karol
Franciszkanie – Bracia Mniejsi Konwentualni
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza
Memento:
1976 + ks. Józef Panic (Stary Las)

22 października 2017
Gdy traci się z oczu świetlane horyzonty, postać księdza zaciemnia się, jego tożsamość ulega kryzysowi, jego szczególne obowiązki przestają być poważnie traktowane i stają się nawet w sobie sprzeczne – słabnie ich relacja bytu.

św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1979

ks. Zmuda Jan
ks. Zoska Franciszek
ks. Zura Józef
ks. Zwarycz Józef
ks. Zygadło Edward
Towarzystwo Jezusowe
Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety

Memento:
1954 + ks. Wilhelm Nowak (Kościeliska)
1972 + ks. Gustaw Punde (Polska Nowa Wieś)
2012 + ks. Franciszek Paszek (Kąty Opolskie)

23 października 2017
Jesteście kapłanami i zakonnikami; nie jesteście działaczami społecznymi, politycznymi czy funkcjonariuszami władzy doczesnej. Dlatego powtarzam wam: „Nie łudźmy się, że służymy Ewangelii, jeśli gubimy nasz charyzmat w przesadnym zainteresowaniu rozległą dziedziną dóbr doczesnych”.

św. Jan Paweł II Guadelupa, 26 stycznia 1979

ks. Zyzik Józef
ks. Żaba Łukasz
Ks. Żmijan Wojciech
Ks. Żmuda Ginter
Ks. Żukiewicz Zbigniew
Zgromadzenie Oblatów Św. Józefa
Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantlicjo Trzeciego Zakonu Św Franciszka z Asyżu

Memento:
1970 + KS. Adolf Kukuruziński (Prószków)

24 października 2017
Uproszczeniom i postawie konsumpcyjnej przedstawiajcie alternatywę życia duchem Chrystusa. Z jednej strony narasta myślenie konsumpcyjne, tak że mieć znaczy o wiele więcej niż być; z drugiej strony natrafiamy na granice wzrostu gospodarczego i technicznego. Czyżbyśmy chcieli, zamiast ku postępowi, zbudować drogę do upadku i ruiny życia na ziemi?

św. Jan Paweł II Fulda, 17 listopada 1980

Ks. Żyłka Józef
ks. Adamiec Marcin
ks. Adamik Adrian
ks. Adamów Piotr
ks. Adamski Adrian
Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi nieustającej Pomocy

Memento:
1947 + ks. Karol Wawra (Nysa, św. Jakuba)
1952 + ks. Franciszek Grochot (Nysa, św. Jakuba)

25 października 2017
Potrzebny jest przykład chrześcijan, którzy w nadziei dóbr przyszłych nie przywiązują się do dóbr przemijających i budują w ten sposób cywilizacje miłości. Podtrzymujcie więc nieodłączną od chrześcijaństwa gotowość do ofiary i wyrzeczeń.

św. Jan Paweł II Fulda, 17 listopada 1980

ks. Adamus Paweł
ks. Anderwald Andrzej
ks. Augustyniok Joachim
ks. Augustyniok Franciszek
ks. Bajer Marcin
Zakon Braci NMP z Góry Karmel
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi


Memento:
1965 + ks. Roman Fit (Stary Paczków)
1979 + ks. Alojzy Jański (Kąty Opolskie)
1989 + ks. Włodzimierz Rogalski (Reńska Wieś)
2000 + ks. Paweł Skóra (Krasiejów)

26 października 2017
Wniosek, jaki należy wyciągnąć z głębokiej rzeczywistości teologicznej kapłaństwa służebnego, jest następujący: dla Kapłana ośrodkiem i podstawowym punktem odniesienia całego życia i całej działalności winien być Bóg. Bóg stale uwielbiany, Bóg wzywany i upraszany w modlitwie, Bóg, którego miłujemy i któremu służymy.
św. Jan Paweł II Nursja, 23 marca 1980

ks. Balak Kazimierz
ks. Bałamucki Rafał
ks. Bałos Piotr
ks. Banaś Zdzisław
ks. Bania Kamil
Zgromadzenie Księży Misjonarzy
Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek według III Reguły Św. Franciszka

Memento:
1964 + ks. Kazimierz Sowiński (Dobrodzień)

27 października 2017
Dla nas kapłanów: Bóg stale uwielbiany, w szczególności w uszczęśliwiającej obecności sakramentalnej w Eucharystii powierzonej w sposób specjalny posłudze kapłanów; Bóg wzywany i upraszany w modlitwie liturgicznej, wspólnotowej i osobistej, w czułym dialogu miedzy Synem i Ojcem; Bóg, którego miłujemy i któremu służymy w naszych braciach, szczególnie w cierpiących i ubogich.

św. Jan Paweł II Nursja, 23 marca 1980

ks. Barski Benedykt
ks. Barth Jan
ks. Bartoszewski Tadeusz
ks. Bednarek Marian
ks. Bejnar Jan
Misjonarze Oblaci
Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi od Niepokalanej Dziewicy i Bogarodzicy Maryi

Memento:
1983 + ks. Józef Smolin (Grzędzin)
1994 + ks. Franiszek Spilla (Dębska Kuźnia)
2012 + ks. Edward Góral (Włodary)

28 października 2017
Jest rzeczą pewną, że posługa jednania jest najtrudniejsza i najbardziej delikatna, męcząca i wyczerpująca, zwłaszcza tam, gdzie jest mało kapłanów. Wymaga ona od spowiednika wielkich ludzkich przymiotów, a co najważniejsze, głębokiego i szczerego życia duchowego; konieczne jest również, by sam kapłan regularnie korzystał z tego sakramentu.
św. Jan Paweł II Rzym, 16 marca 1986

ks. Bekierz Piotr
ks. Bensz Józef
ks. Białas Józef
ks. Białas Eugeniusz
ks. Bienkiewicz Zbigniew
Zakon Świętego Pierwszego Pustelnika
Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa

29 października 2017
Bądźcie o tym przekonani, drodzy Bracia Kapłani: ta posługa miłosierdzia jest jedną z najpiękniejszych i daje najwięcej zadowolenia. Pozwala Wam oświecać sumienia, rozgrzeszać i przywracać im moc w imię Chrystusa Pana, pozwala być lekarzem i kierownikiem duchowym; stanowi ona "niezastąpiony wyraz i sprawdzian służebnego kapłaństwa"
św. Jan Paweł II Rzym, 16 marca 1986

ks. Biernat Jacek
ks. Biernat Marek
ks. Blaut Krzysztof
ks. Bławicki Grzegorz
ks. Bober Stanisław
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
Zgromadzenie Córek Św. Kamila

Memento:
1957 + ks. Edward Bolek (Pilszcz)
1974 + ks. Edward Gola (Seminarium – Nysa)
1982 + ks. Wacław Schenk (Seminarium – Nysa)
2015 + ks. Henryk Zając (Ochodze)

30 października 2017
Kapłan zawsze i niezmiennie znajduje źródło swej tożsamości w Chrystusie- Kapłanie. To nie świat potwierdza jego status wedle swych potrzeb i roli, jaką on odgrywa w społeczeństwie. Kapłan jest naznaczony pieczęcią Kapłaństwa Chrystusowego, by uczestniczyć w Jego charakterze jedynego Pośrednika i Odkupiciela.
św. Jan Paweł II Rzym, 16 marca 1986

ks. Bobrzik Oswald
ks. Bogacki Jan
ks. Bogaczewicz Stanisław
ks. Bogaczewicz Edward
ks. Bomba Joachim
Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Memento:
1977 + ks. Teofil Soppa (Kopice)

31 października 2017

Kapłani! Nie lękajmy się tego najbardziej osobistego zaangażowania się - naznaczonego ascezą i płynącego z miłości - jakiego Bóg od nas żąda dla dobrego sprawowania kapłaństwa.
św. Jan Paweł II Rzym, 16 marca 1986
ks. Bombelek Adrian
ks. Bonk Marcin
ks. Borowiec Jan
ks. Brągiel Piotr
ks. Breguła Daniel
Zgromadzenie Słowa Bożego
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

Memento:
1948 + ks. Piotr Szafraniec (Otmuchów)
1956 + ks. Stanisław Kozłowski (Zawadzkie)
1998 + ks. Tadeusz Stonoga (Pokrzywnica)
1999 + ks. Reinhold Wilczek (Ostrożnica)