foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna


1 września 2017

Próżne sprzeciwy Szymona Piotra, aby Pan nie mył mu nóg. Próżne słowa tłumaczeń. Pan i tylko Pan może sprawić w Tobie, Piotrze, tę czystość, jaką jaśnieć ma twoje serce przy Jego uczcie. Pan i tylko Pan może obmywać nogi i oczyszczać ludzkie sumienia, bo na to potrzebna jest moc odkupienia: moc ofiary przemieniającej człowieka od wewnątrz.

św. Jan Paweł II Rzym, 24 marca 1980


ks. Pasieka Henryk
ks. Paszkowski Zbigniew
ks. Paterak Dominik
ks. Patycki Marcin
ks. Pawiński Sławomir
OO. Benedyktyni
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza

Memento:
1974 + ks. Michał Sobejko (Kępnica)

2 września 2017
Jest ważne, aby ludzie widzieli w nas szafarzy tajemnic Bożych, wiarygodnych świadków Jego obecności w świecie. Przypominajmy sobie często o tym, że jeśli Bóg nas powołuje, to nie chce od nas tylko jakiejś cząstki naszej osoby, lecz domaga się całej naszej osoby z wszystkimi naszymi siłami, byśmy głosili ludziom radość i pokój nowego życia w Chrystusie, byśmy prowadzili ich na spotkanie z Nim.

św. Jan Paweł II Santo Domingo, 26 stycznia 1979


ks. Pawlica Marek
ks. Pawliczek Rafał
ks. Pawlik Jerzy
ks. Pawluk Henryk
ks. Peikert Norbert
OO. Bonifratrzy
Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety

Memento:
1949 + ks. Karol Urban (Cyprzanów)

3 września 2017
Kapłan staje się segregatus in Evangelium Dei. Nie należy już do świata, lecz odtąd całkowicie przynależy do Pana. Święty stan przenika go nawet tak głęboko, że kieruje jego byt i działanie całkowicie ku kapłaństwu. Do tego stopnia, że nie zostaje w nim nic, czym mógłby dysponować tak, jak gdyby nie był księdzem. Byłoby to sprzeczne z jego godnością.

św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1980


ks. Pełechaty Mariusz
ks. Perliński Franciszek
ks. Pichen Henryk
ks. Piechoczek Jan
ks. Piechota Helmut
Zakon Braci Mniejszych
Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantlicjo Trzeciego Zakonu Św Franciszka z Asyżu

4 września 2017
Kapłan, nawet gdy wykonuje czynności w naturze swej doczesne, pozostaje zawsze sługą Bożym. W nim wszystko – nawet rzeczy świeckie – powinno cechować kapłaństwo. Jak u Jezusa, który zawsze był kapłanem, zawsze działał jako kapłan, we wszystkich chwilach swojego życia.

św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1980


ks. Piechota Franciszek
ks. Piechota Alojzy
ks. Piecuch Joachim
ks. Pielka Jerzy
ks. Pieńkowski Michał
Bracia Szkół Chrześcijańskich
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi nieustającej Pomocy

5 września 2017
Świętość jest czynnikiem zasadniczym owocności pełnionej przez nas posługi. Jesteśmy żywymi instrumentami Chrystusa Wiecznego Kapłana, dlatego też zostaliśmy obdarzeni specjalną łaską, aby dla dobra Ludu Bożego dążyć do Boga, do doskonałości Tego, którego reprezentujemy.

św. Jan Paweł II Paryż, 30 maja 1980


ks. Pierończyk Piotr
ks. Pierzyna Mariusz
ks. Pilch Marcin
ks. Piontek Zygmunt
ks. Piontek Jan
Franciszkanie – Bracia Mniejsi Konwentualni
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

Memento:
1954 + ks. Władysław Pawski (Ściborzyce Małe)
2003 + ks. Franiszek Józefiak (Pawłowiczki)
2009 + ks. Herbert Potempa (Koperniki)

6 września 2017
Jak zrozumieć i wyjaśnić te słowa: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Te słowa maja prawdziwe znaczenie, swoją pierwotną wartość tylko w ustach człowieka, który nie tylko czyni wysiłki, lecz także walczy. O co walczy? Dlaczego prowadzi walkę? Walczy właśnie o zwycięstwo, które polega na urzeczywistnieniu odwiecznej mysli Bożej w nim samym, w jego duszy, o prawdę swojego powołania o najgłębsze jego znaczenie.

św. Jan Paweł II Rzym, 24 lutego 1979


ks. Piontek Tomasz
ks. Piontek Piotr
ks. Pleśniak Marian
ks. Ploch Robert
ks. Ploch Eugeniusz
Towarzystwo Jezusowe
Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek według III Reguły Św. Franciszka

Memento:
1974 + ks. Stefan Dürschlag (Pietrowice Wielkie)

7 września 2017
W powołaniu kapłańskim jest zawsze jakaś szczególna tajemnica serca ludzkiego – pociągająca i niełatwa zarazem. Fascinosum i tremendum. Człowiek powinien odczuwać lęk, aby tym pełniej okazała się moc wezwania; aby tym przejrzyściej ujawniło się, że to Pan go wzywa, że nie z własnej woli ani z własnej mocy będzie działał, ale tylko z woli i z mocy Boga samego.

św. Jan Paweł II Watykan, 15 czerwca 1980


ks. Pocześniok Henryk
ks. Podburaczyński Grzegorz
ks. Podkówka Tadeusz
ks. Podkówka Mateusz
ks. Podsiadło Ryszard
Zgromadzenie Oblatów Św. Józefa
Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi od Niepokalanej Dziewicy i Bogarodzicy Maryi

Memento:
2011 + ks. Gerard Kałuża (Ozimek)

8 września 2017
W życiu kapłańskim są dziś również godziny załamania, wyczerpania i bezradności, przeciążenia i zawodu. Jestem przekonany, że wszystko to jest także w życiu tych kapłanów, którzy ze wszystkich sił pragną pozostać wierni swojemu posłannictwu, którzy z poczuciem obowiązku w sumieniu wypełniają zadania posługi. Czy jednak miałoby nas dziwić, że ten, kto tak głęboko związany jest w swoim posłannictwie z Jezusem Chrystusem, ma udział także w godzinach Jego Ogrójca?

św. Jan Paweł II Fulda, 17 listopada 1980


ks. Podzielny Janusz
ks. Podzielny Edmund
ks. Pogoda Serafin
ks. Pohl Joachim
ks. Polasz Ryszard
Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym
Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa

Memento:
1998 + ks. Zdzisław Kozak (Gamów)

9 września 2017
Chrystus jest z wami. Jego Matka jest waszą Matką. Święci, których pośrednictwa wzywamy, są z wami. Kościół jest z wami. Jeślibyście się kiedykolwiek zachwiali, pamiętajcie, że są w Ciele Chrystusa potężne siły Ducha zdolne każdego dźwignąć i utrzymać na drodze powołania. Na drodze, na którą wezwał go sam Bóg.

św. Jan Paweł II Watykan, 15 czerwca 1980


ks. Polechoński Adam
ks. Polek Jacek
ks. Polok Jan
ks. Ponikowski Kamil
ks. Popanda Piotr
Zakon Braci NMP z Góry Karmel
Zgromadzenie Córek Św. Kamila

Memento:
1961 + ks. Paweł Garścia (Gołuszowice)

10 września 2017
Musicie być uczniami o wypróbowanej i dojrzałej wierze, mocno zakotwiczonej w słowach Mistrza i gotowej do walki!, Jak Apostołowie nie ustawajcie w modlitwie pokornej i żarliwej – Pomnóż nam wiary! – abyście w odpowiedzi mogli usłyszeć słowa, które Chrystus wyrzekł do Piotra: Prosiłem za tobą, żeby nie ustała Twoja wiara. Wtedy będziecie przygotowani do tego żeby wielu innych do wiary prowadzić.

św. Jan Paweł II Nagasaki, 25 lutego 1981


ks. Porada Rajmund
ks. Porwol Rajnold
ks. Pośpiech Edmund
ks. Potempa Augustyn
ks. Potempa Jacek
Zgromadzenie Księży Misjonarzy
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Memento:
1946 + ks. Maksymilian Nowotny (Długomiłowice)

11 września 2017
Nade wszystko winny nas zainteresować i skłonić do rozważania słowa sprawiedliwego Ananiasza: Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś... Jak Paweł, nawrócony do prawdy, rzucił się z płomiennym zapałem w swoją misję apostoła i świadka i żadna trudność nie zdołała go już zatrzymać, tak czyńcie i wy.

św. Jan Paweł II Rzym, 24 stycznia 1981


ks. Potoczny Mateusz
ks. Poźniak Grzegorz
ks. Pruski Sylwester
ks. Prusko Rafał
ks. Prygiel Henryk
Misjonarze Oblaci
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

Memento:
1957 + ks. Karol Bank (Kotulin)
1991 + ks. Marian Kumala (DKE, Opole)

12 września 2017
Świat potrzebuje dusz żarliwych i odważnych; pokornych w postępowaniu – ale mocnych w doktrynie; wielkodusznych w miłości – ale pewnych w przepowiadaniu. Pogodnych i odważnych jak Paweł, który wśród trudności i przeciwności wszelkiego rodzaju radował się w każdym swoim utrapieniu, ponieważ dla niego żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk”

św. Jan Paweł II Rzym, 24 stycznia 1981


ks. Przybyła Andrzej
ks. Przyklenk Waldemar
ks. Przywara Józef
ks. Pustelak Krzysztof
ks. Pyka Jan
Zakon Świętego Pierwszego Pustelnika
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Memento:
1951 + ks. Ernest Steuer (ligota Bialska)
1970 + ks. Władysław Przygodziński (Gnojna)
1981 + ks. Edgar Soremba (Zagwiździe)

13 września 2017
Napotykane w pracy duszpasterskiej nieuniknione trudności nie powinny uszczuplać naszej ufności. Scimus Christum Surrexisse a mortus vere. Wiemy, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał. Obecność Chrystusa zmartwychwstałego stanowi mocna podstawę nadziei, która nie zawodzi. Dlatego kapłan powinien być zawsze i wszędzie kapłanem nadziei.

św. Jan Paweł II Kinszasa, 4 maja 1980


ks. Rabiej Stanisław
ks. Radaczyński Marian
ks. Radecki Bartosz
ks. Rangosz Damian
ks. Rehlis Tomasz
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame

14 września 2017
Jest rzeczą konieczną, żeby kapłan zawsze umiał podsuwać swoim braciom, słowem i przykładem, przekonywające pobudki do nadziei. A może to uczynić, ponieważ swoja pewność opiera on nie na ludzkich opiniach, ale na twardej skale Słowa Bożego.

św. Jan Paweł II Kinszasa, 4 maja 1980


ks. Reimann Piotr
ks. Rencz Grzegorz
ks. Rikert Ryszard
ks. Rogalski Adam
ks. Romanek Tadeusz
Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego
Kongregacja Sióstr Opatrzności Bożej

15 września 2017
Nie obawiajcie się, że czas poświęcony Panu jest stracony dla waszego apostolstwa. Wręcz przeciwnie, będzie on źródłem owocności waszego posługiwania.

św. Jan Paweł II Guadelupa, 26 stycznia 1979

ks. Romański Krzysztof
ks. Rostek Lothar
ks. Rucki Kazimierz
ks. Ruczaj Marek
ks. Rusin Rafał
Zgromadzenie Słowa Bożego
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

16 września 2017
Będąc podtrzymywany przez nadzieję kapłan powinien się okazywać człowiekiem rozeznającym znaki oraz autentycznym nauczycielem wiary.


św. Jan Paweł II Kinszasa, 4 maja 1980


ks. Rusinek Krzysztof
ks. Rybol Dominik
ks. Rybold Adam
ks. Rychlikowski Ginter
ks. Rygucki Leszek
Zgromadzenie Księży Pallotynów
Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

Memento:
1958 + ks. Tadeusz Skrzetuski (Stary Las)
1982 + ks. Eryk Hachuła (Biedrzychowice)

17 września 2017
Kapłaństwo w pewien sposób wchłania w siebie szczególny i osobisty promień tej nadziei i tej ufności, która jest tak potrzebna człowiekowi powołanemu w przechodzeniu trudnych niekiedy ścieżek życia, na których ma odpowiedzieć na Miłość odwieczną.

św. Jan Paweł II Rzym, 24 luty 1979


ks. Rył Janusz
ks. Rzega Henryk
ks. Sacher Jan
ks. Sachta Edmund
ks. Sadlak Robert
OO. Benedyktyni
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

Memento:
1995 + ks. Tadeusz Kłakowski (DKE Nysa)
1997 + ks. Mikołaj Twardoch (Lisięcice)
2006 + ks. Michał Ryś (Pawłów)

18 września 2017
Powołanie kapłańskie nie jest niczym innym, jak odkryciem tej odwiecznej miłości, która przyciąga i wzywa, która może bez reszty wypełnić serce człowieka i która otwiera je zarazem na wszystkich postawionych przez Opatrzność na drodze pasterskiej posługi kapłana.


św. Jan Paweł II Watykan, 15 czerwca 1980


ks. Sadowski Piotr
ks. Saska Marian
ks. Schaffarczyk Jan
ks. Schiwon Wilhelm
ks. Schubert Alfons
OO. Bonifratrzy
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi

Memento:
1967 + ks. Stanisław Dylong (Krowiarki)
1976 + ks. Franciszek Melcer (Racibórz-Studzienna)

19 września 2017
Oby każdy z księży jeszcze pełniej odkrył tę więź oby się w niej całkowicie umocnił! I oby stale przybywało tych, którym ta miłość objawi się w ich własnym sercu jako największa – którzy usłyszą wezwanie do służby kapłańskiej i pójdą za nim, nie oglądając się wstecz.

św. Jan Paweł II Watykan, 15 czerwca 1980


ks. Seń ks. Przemysław
ks. Sichma Dawid
ks. Siekierka Rafał
ks. Siemionow Zbigniew
ks. Simon Herbert
Zakon Braci Mniejszych
Służebnice Ducha Świętego Od Wieczystej Adoracji

20 września 2017
Kapłani Chrystusa kochajcie Kościół i bądźcie mu wierni jako Jego Oblubieńcy; nie Kościołowi marzeń i abstrakcji, ale Kościołowi konkretnemu i historycznemu. Bądźcie trwale zakotwiczeni w pogodnej zgodzie i lojalnym posłuszeństwie wobec biskupa, którego jesteście bezpośrednimi współpracownikami; bądźcie po bratersku zjednoczeni tak, aby Prezbiterium było widzialnym znakiem jedności.


św. Jan Paweł II Nursja, 23 marca 1980


ks. Sitek Alojzy
ks. Siwik Wiesław
ks. Skiba Joachim
ks. Sklorz Hubert
ks. Skolarus Stanisław
Bracia Szkół Chrześcijańskich
Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego

21 września 2017
Zachęcam was słowami św. Pawła: W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. Wśród wszelkich waszych zajęć pasterskich znajdujcie także możliwość wspólnej modlitwy, użyczania sobie gościnności, wzajemnego zachęcania się w dziele Pańskim.

św. Jan Paweł II Tokio, 23 luty1981


ks. Skomudek Hubert
ks. Skornia Robert
ks. Skowron Tomasz
ks. Skowroński Julian
ks. Skóra Maciej
Franciszkanie – Bracia Mniejsi Konwentualni
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza

22 września 2017
Kapłani umiejcie zwracać szczególną uwagę na tych waszych braci, którzy są sami, chorzy lub gnębieni ciężarami życia. Jako współpracujący w prawdzie wspierajcie waszych braci kapłanów w wielkim naszym zadaniu, w głoszeniu miłości miłosiernego Boga, która stała się widzialna w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.

św. Jan Paweł II Tokio, 23 luty1981


ks. Skrzypczyk Alfred
ks. Skupień Przemysław
ks. Skworcz Werner
ks. Słaboń Manfred
ks. Sładek Damian
Towarzystwo Jezusowe
Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety

Memento:
1975 + ks. Emil Scholtysek (Długomiłowice)
1997 + ks. Józef Wróblewski (Kozłowice)

23 września 2017
Kapłan jest przede wszystkim dla Eucharystii i żyje Eucharystią. Możemy konsekrować i spotykać osobiście Chrystusa - dzięki Boskiej władzy przeistaczania; Możemy jednoczyć się z Jezusem – żywym, prawdziwym, rzeczywistym. Możemy rozdzielać duszom Słowo Wcielone, które poniosło śmierć i zmartwychwstało dla zbawienia świata!

św. Jan Paweł II Rzym, 21 kwietnia 1979


ks. Słocki Tadeusz
ks. Sługocki Piotr
ks. Smalara Józef
ks. Smiatek Teodor
ks. Smolarz Roman
Zgromadzenie Oblatów Św. Józefa
Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantlicjo Trzeciego Zakonu Św Franciszka z Asyżu

Memento:
1959 + ks. Jerzy Szymura (Gierałtowice)

24 września 2017
Kapłani, my codziennie mamy audiencję prywatną u Jezusa w Eucharystii!


św. Jan Paweł II Rzym, 21 kwietnia 1979


ks. Sobeczko Helmut
ks. Sobek Mariusz
ks. Sobiegała Edward
ks. Sobiś Janusz
ks. Sobotta Gerard
Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi nieustającej Pomocy

Memento:
1959 + ks. Jan Skrzyniecki (K-Koźle, św. Mikołaja)
1976 + ks. Franciszek Jop (Diecezja Opolska)

25 września 2017
Niech Msza Św. będzie napędowym centrum dnia, osobistym spotkaniem z Tym, który jest nasza jedyną i prawdziwą radością! Aby więc móc doznawać radości kapłaństwa, absolutnie koniecznie trzeba łączyć z Mszą Świętą odpowiednie do niej przygotowanie i stosowne po niej dziękczynienie.

św. Jan Paweł II Rzym, 21 kwietnia 1979


ks. Sobotta Marek
ks. Soczyński Krzysztof
ks. Sojka Marek
ks. Solga Joachim
ks. Sonnek Grzegorz
Zakon Braci NMP z Góry Karmel
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

26 września 2017
Słowem, utrzymujcie więź z Bogiem przez głębokie życie wewnętrzne.

św. Jan Paweł II Guadelupa, 26 stycznia 1979


ks. Sosulski Eugeniusz
ks. Sowada Kamil
ks. Spallek Piotr
ks. Spyra Waldemar
ks. Spyrka Benedykt
Zgromadzenie Księży Misjonarzy
Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek według III Reguły Św. Franciszka

Memento:
1988 + ks. Józef Rudek (Ostrożnica)

27 września 2017
Trzeba zawsze z największą starannością czuwać, by Eucharystia była sprawowana ze czcią prawdziwie godną tej świętej tajemnicy... Nasza postawa podczas celebrowania Eucharystii powinna sprawiać, że wierni będą się rzeczywiście włączali w te święte czynności, przez które nawiązują łączność z Chrystusem, świętym Bożym. Kościół powierzył nam tę tajemnicę i Kościół mówi nam, jak ja sprawować.

św. Jan Paweł II Paryż, 30 maja 1980


ks. Stachurski Edward
ks. Stafa Mariusz
ks. Staniek Henryk
ks. Staniek Damian
ks. Staniszewski Jarosław
Misjonarze Oblaci
Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi od Niepokalanej Dziewicy i Bogarodzicy Maryi

Memento:
1954 + ks. Bernard Hartlik (Racibórz, św. Chrzciciela)
1974 + ks. Adrian Ochman (Naczęsławice)
1985 + ks. Zbigniew Kowalski (K-Koźle-Kłodnica)

28 września 2017
Niech pierwszą naszą troską będzie szukanie Chrystusa, a gdy Go spotkamy, poznajmy, gdzie i jak żyje, pozostając z Nim przez cały dzień. Bądźmy z Nim szczególnie w Eucharystii, w której On oddaje się nam, i w modlitwie, przez którą my oddajemy się Jemu. Eucharystia powinna dopełniać się i przedłużać w naszych codziennych zajęciach, jako chwalebna ofiara.


św. Jan Paweł II Santo Domingo, 26 stycznia 1979


ks. Stanula Zygmunt
ks. Stiller Alfons
ks. Stokłosa Marian
ks. Stolc Waldemar
ks. Stotko Paweł
Zakon Świętego Pierwszego Pustelnika
Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa

29 września 2017
Aby móc skutecznie prowadzić misję Chrystusa, także kapłan powinien w jakiś sposób przebywać tam, dokąd chce prowadzić innych. Dochodzi zaś tam przez ustawiczną kontemplację tajemnicy Boga, która się karmi przez studium Pisma Świętego. Przez takie studium, które przechodzi w modlitwę.

św. Jan Paweł II Kinszasa, 4 maja 1980


ks. Struś Stanisław
ks. Struzik Tomasz
ks. Styla Fryderyk
ks. Styra Andrzej
ks. Suda Szymon
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
Zgromadzenie Córek Św. Kamila

30 września 2017
W modlitwie, ufnej rozmowie z Bogiem, naszym Ojcem, poznajemy lepiej, gdzie tkwi nasza siła i gdzie tkwi nasza słabość, gdyż Duch Święty przychodzi nam z pomocą. Ten sam Duch Święty mówi do nas i stopniowo zanurza nas w tajemnicach Bożych, daje nam poznać zamiary miłości względem ludzi, które Bóg spełnia przez nasza ofiarę i służbę.

św. Jan Paweł II Santo Domingo, 26 stycznia 1979


ks. Sychterz Marcin
ks. Sydor Aleksander
ks. Sykosz Józef
ks. Szablicki Łukasz
ks. Szajda Sebastian
Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Memento:
1954 + ks. Oswald Kołodziej (Żelazna, d. Opole)
2007 + ks. Józef Szczotka (Skorogoszcz)