foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna


1 lipca 2017
Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Słowa te dotyczą każdego kapłana...
Oznaczają one, że u źródła każdego kapłańskiego powołania znajduje się nie osobista inicjatywa ludzka, z jej nieuniknionymi ograniczeniami, lecz tajemnicza inicjatywa Boża.

św. Jan Paweł II Nagasaki, 25 lutego 1981

ks. Gierga Tomasz
ks. Glaeser Zygfryd
ks. Glaeser Albert
ks. Glinka Andrzej
ks. Glinka Piotr
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

2 lipca 2017

Kapłani - nie głosimy siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas - jako sługi wasze przez Jezusa. Dlatego musicie być wierni. Musi prześwięcać przez was Chrystus – Dobry Pasterz. Musi przemawiać przez was Jego – i tylko Jego wola.

św. Jan Paweł II Watykan, 15 czerwca 1980

ks. Globisch Wolfgang
ks. Glomb Krystian
ks. Glombik Konrad
ks. Głogowski Grzegorz
ks. Gniła Łukasz
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame

Memento:
1992 + ks. Stanisław Fidura (Prusinowice)
1994 + ks. Joachim Rzotki (Cyprzanów)

3 lipca 2017
Powołanie daje nam moc, abyśmy dzięki stałości i wierności byli tym, czym jesteśmy: w chwilach jasnych, ale nade wszystko w chwilach kryzysu i przygnębienia mówmy sobie: Odwagi! Zostałem powołany! Ecce ego, mitte me.

Św. Jan Paweł II Rzym, 21 kwietnia 1979
ks. Gogollok Edward
ks. Golba Jan
ks. Golec Rudolf
ks. Goliński Piotr
ks. Gołaszewski Andrzej
Kongregacja Sióstr Opatrzności Bożej
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

4 lipca 2017

Każdy kapłan może powiedzieć: Pan mnie namaścił. Nade wszystko namaścił mnie od wieków, zanim jeszcze powstałem, gdy wymówił moje imię. Trzeba, abyśmy dla pełnego zrozumienia powołania kapłańskiego powrócili do rozważania tego namaszczenia Bożej miłości.

św. Jan Paweł II Nagasaki, 25 lutego 1981
ks. Gołaszewski Marek
ks. Gołąbek Piotr
ks. Gordzielik Reinhold
ks. Gorka Józef
ks. Gorszczuk Hieronim
Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

5 lipca 2017
Niech sposób, w jaki sprawujecie Sakrament Pokuty, pomaga każdemu człowiekowi doświadczyć w jedyny sposób miłości miłosiernego Boga – potężniejszej niż grzech.
św. Jan Paweł II Tokio, 23 lutego 1981
ks. Góra Andrzej
ks. Górka Artur
ks. Górniak Dawid
ks. Grabelus Franciszek
ks. Grabowiecki Kazimierz
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi
Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego
Służebnice Ducha Świętego Od Wieczystej Adoracji

6 lipca 2017
Myśleć o powołaniu znaczy pozostawać z odwieczna tajemnicą, która jest tajemnicą Miłości, tajemnica Łaski. Taki jest zdecydowanie podstawowy i pełen wymiar naszego powołania do kapłaństwa. Łaska stanowi jednocześnie istotną podstawę powołania w każdym z nas.
św. Jan Paweł II Rzym, 24 lutego 1979
ks. Grabowski Bolesław
ks. Grabuńczyk Tadeusz
ks. Grochla Jan
ks. Gromada Adam
ks. Grondowski Andrzej
OO. Benedyktyni
OO. Bonifratrzy

7 lipca 2017
Nasze wezwanie do kapłaństwa wyznaczające najwznioślejsze wykorzystanie naszej wolności, co spowodowało wielki i nieodwracalny wybór naszego życia i zarazem najpiękniejszej stronicy w historii naszego ludzkiego doświadczenia. Nasze szczęście polega na tym, aby nim nigdy nie wzgardzić!
św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1980
ks. Gruca Tomasz
ks. Grund Kamil
ks. Grycan Antoni
ks. Grzybowski Grzegorz
ks. Grzywocz Krzysztof
Zakon Braci Mniejszych
Bracia Szkół Chrześcijańskich

Memento:
1967 + ks. Marian Przechowski (wierzch)
2014 + ks. Rufin Grzesiek (Dębska Kuźnia)

8 lipca 2017
Wy kapłani będziecie głosem modlącym sie i błagającym, radosnym i smutnym. Będziecie, napotkanych na swej drodze kapłańskiej, ludzi przebłaganiem.
św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1980
ks. Gurba Józef
ks. Halupczok Roman
ks. Hampel Krystian
ks. Hanaczewski Ryszard
ks. Hanich Andrzej
Franciszkanie – Bracia Mniejsi Konwentualni
Towarzystwo Jezusowe

Memento:
1969 + ks. Jan Zając (Boguchwałów)
1980 + ks. Paweł Tkocz (Biskupice)

9 lipca 2017
Jako Pośrednik Pan Jezus był we wszystkich wymiarach swego istnienia człowiekiem dla Boga i dla braci. Tak samo kapłan. To jest powód, dla którego żąda się od niego ofiary całego życia dla Boga i Kościoła; ofiary ze swego istnienia, zdolności i uczuć.
św. Jan Paweł II Kinszasa, 4 maja 1980
ks. Henne Edward
ks. Herbut Józef
ks. Herman Norbert
ks. Hermanski Konrad
ks. Herok Piotr
Zgromadzenie Oblatów Św. Józefa
Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym

Memento:
1968 + ks. Józef Koszela (Wierzch)
1995 + ks. Jan Rygol (Łowkowice)

10 lipca 2017
Niech wasza osobista uprzejmość i i pasterska miłość pomagają każdemu odkrywać miłosiernego, zawsze gotowego do przebaczenia Ojca.
św. Jan Paweł II Tokio, 23 lutego 1981
ks. Hetman Piotr
ks. Hetmańczyk Jerzy
ks. Hoinka Karol
ks. Horak Tomasz
ks. Horiszny Władysław
Zakon Braci NMP z Góry Karmel
Zgromadzenie Księży Misjonarzy

11 lipca 2017
Przyoblekając postać Chrystusa pełnić będziecie w jakiś sposób rolę pośredników. Będziecie tłumaczami słowa Bożego, będziecie wyjaśniać tajemnice Boże wobec ludu. A wobec Boga reprezentować będziecie wszystkie warstwy ludności: dzieci, młodzież, rodziny, robotników, biednych, małych, chorych, a nawet odstępców i przeciwników. Bądźcie nosicielami ich ofiary.
św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1980
ks. Hupka Zygmunt
ks. Ibrom Józef
ks. Igielski Adam
ks. Iwańczuk Janusz
ks. Jakubczyk Marcin
Misjonarze Oblaci
Zakon Świętego Pierwszego Pustelnika

Memento:
1977 + ks. Tadeusz Jodłowski (Karłowice Wielkie)
1997 + ks. Józef Grochol (Sieraków Śląski)

12 lipca 2017
Obowiązek, dzięki któremu ksiądz gromadzi, a nie rozprasza – obowiązek, dzięki któremu buduje Kościół – staje się miarą jego świętości.
św. Jan Paweł II Rzym, 2 marca 1979
ks. Jałowy Tomasz
ks. Janaszczyk Piotr
ks. Janecki Aleksander
ks. Jankowski Adam
ks. Jankowski Jan
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego

Memento:
2010 + ks. Ernst Nozinski (Dziewkowice)

13 lipca 2017
Wezwał nas i wyświęcił przez biskupa – Kościół. Bo w rzeczy samej: nikt sam nie odważyłby się zostać sługą Chrystusa, wejść w ciągły kontakt z Najwyższym! Nikt nie miałby odwagi obarczać się ciężarem sumień, przyjmując przez to samotność świętą i tajemniczą!
św. Jan Paweł II Rzym, 21 kwietnia 1979
ks. Janoszka Piotr
ks. Janowski Hubert
ks. Janus Wojciech
ks. Jańczyk Adrian
ks. Jański Grzegorz
Zgromadzenie Słowa Bożego
Zgromadzenie Księży Pallotynów

Memento:
1958 + ks. Jan Sus (Długomiłowice)

14 lipca 2017
Kapłaństwo jest sakramentem, w którym Kościół wyraża się jako społeczność Ludu Bożego – jest sakramentem „społecznym”. Kapłani maja gromadzić poszczególne wspólnoty Ludu Bożego – wokół siebie, ale nie dla siebie! Dla Chrystusa!
św. Jan Paweł II Watykan, 15 czerwca 1980
ks. Jarczak Jerzy
ks. Jaroń Henryk
ks. Jaskóła Piotr
ks. Jaskóła Waldemar
ks. Jaszczyszyn Daniel
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza
Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety

Memento:
1988 + ks. Hubert Wurst (Kujakowice)

15 lipca 2017
Kapłan nie jest tylko człowiekiem dla drugich; on jest powołany do pomagania drugim, aby stali się wspólnotą, to jest, aby żyli w społecznym zasięgu swojej wiary.
św. Jan Paweł II Rzym, 2 marca 1979
ks. Jaworek Zygmunt
ks. Jenek Stefan
ks. Jeziorański Marek
ks. Jezusek Alojzy
ks. Joszko Bernard
Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantlicjo Trzeciego Zakonu Św Franciszka z Asyżu
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi nieustającej Pomocy

Memento:
2005 + ks. Alojzy Jurczyk (Racibórz, NSP)

16 lipca 2017
Nie każde wasze słowo i czyn będą wymownym świadectwem o naszym Bogu bogatym w miłosierdzie. Niech wasze kazania budzą nadzieję w miłosierdziu Odkupiciela.

św. Jan Paweł II Tokio, 23 lutego 1981
ks. Jośko Wolfgang
ks. Józef Robert
ks. Józkowicz Tomasz
ks. Jucha Andrzej
ks. Jurczak Damian
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi
Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek według III Reguły Św. Franciszka

Memento:
1995 + ks. Mieczysław Kleszczyński (Kietrz)
2009 + ks. Jan Burczyk (Łężce)

17 lipca 2017
W jakimkolwiek miejscu się nie znajdziemy – czy w ruchliwych parafiach wielkich miast, czy w zagubionych górskich wioskach – wszędzie znajdować się będą ludzie, których trzeba kochać, którym trzeba służyć, których trzeba zbawić.
św. Jan Paweł II Rzym, 21 kwietnia 1979
ks. Jurczyk Bernard
ks. Jureczek Józef
ks. Juszczyszyn Grzegorz
ks. Juzwa Artur
ks. Kaczmarczyk Józef
Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi od Niepokalanej Dziewicy i Bogarodzicy Maryi
Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa

Memento:
1973 + ks. Kazimierz Borcz (Seminarium Nysa)
1982 + ks. Stanisław Ziegler (Prudnik)
1992 + ks. Kazimierz Gumol (Seminarium Nysa)

18 lipca 2017
Trzeba nam ciągle rozważać te pocieszające słowa ukazujące nasze odwieczne przeznaczenie: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego Pana.
św. Jan Paweł II Rzym, 21 kwietnia 1979
ks. Kaczówka Michał
ks. Kaltbach Antoni
ks. Kała Rajmund
ks. Kałuża Andrzej
ks. Kamieniak Piotr
Zgromadzenie Córek Św. Kamila
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Memento:
1949 + ks. Zygfryd Nocoń (Racibórz – Sudół)
1956 + ks. Henryk Weidler (Pietrowice Wielkie)
1960 + ks. Jerzy Woitzik (Zabełków)
2016 + ks. Jan Kęsek (Myślenice)

19 lipca 2017

Matko, pomóż nam być wiernymi sługami wielkich tajemnic Bożych. Wspomagaj nas w nauczaniu prawdy, którą głosił Syn Twój, i pomóż nam szerzyć miłość, która jest głównym przykazaniem i pierwszym owocem Ducha Świętego.
św. Jan Paweł II Santo Domingo, 25 stycznia 1979

ks. Kandzia Mateusz
ks. Karpa Jarosław
ks. Kasprzak Daniel
ks. Kasprzycki Artur
ks. Kasprzyszak Lesław
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Memento:
1965 + ks. Józef Kopietz (Kup)
1976 + ks. Zygmunt Curzydło (Kluczbork)
1977 + ks. Henryk Mainka (Carnowąsy)
1999 + ks. Ginter Reimann (Długomiłowice)

20 lipca 2017

Matko, pomóż nam utwierdzać naszych braci w wierze, budzić nadzieję na życie wieczne. Pomagaj nam w strzeżeniu wielkich skarbów zgromadzonych w duszach członków powierzonego nam Ludu Bożego.
św. Jan Paweł II Santo Domingo, 25 stycznia 1979

ks. Kauf Łukasz
ks. Kawa Aleksander
ks. Kazimierz Mirosław
ks. Kazimierz Krzysztof
ks. Kensy Henryk
Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame
Kongregacja Sióstr Opatrzności Bożej

Memento:
1978 + ks. Bronisław Gałoński (Branice)

21 lipca 2017

Jeżeli przyjąć powołanie, wybrać kapłaństwo, trwać w kapłaństwie znaczy uwierzyć miłości..
św. Jan Paweł II Rzym, 24 lutego 1979

ks. Kępkowski Wojciech
ks. Kiełek Rafał
ks. Kierpal Piotr
ks. Kinder Ryszard
ks. Klak Jan
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

Memento:
1968 + ks. Kazimierz Lech (Gieracice)
1984 + ks. Franciszek Holisz (Jemielnica)
2006 + ks. Ernest Janoszka (Płużnica Wielka)
2011 + ks. Józef Rozwadowski (Leśnica)

22 lipca 2017

Czasem słabnie więź wiary łącząca nas z Jezusem, co zauważać musi ze smutkiem lud wierny. Nosimy go w sobie, lecz jakże często nasze skłonności i ludzkie rozumowanie nie pozwalają, by jaśniało w nas Jego światło.
św. Jan Paweł II Santo Domingo, 26 stycznia 1979

ks. Klein Stanisław
ks. Kleman Mariusz
ks. Klimek Andrzej
ks. Klinger Waldemar
ks. Klita Arnold
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi

Memento:
1954 + ks. Józef Lindner (Dobra)
1996 + ks. Franciszek Siekierski (Paczków)
2005 + ks. Joachim Friedek (Pisarzowice)

23 lipca 2017

Czasem może mówimy o Nim, opierając się na jakiejś chwiejnej przesłance albo faktach o charakterze socjologicznym, politycznym, psychologicznym, lingwistycznym, zamiast wywodzić podstawowe kryteria naszego życia i naszej działalności z Ewangelii..
św. Jan Paweł II Santo Domingo, 26 stycznia 1979

ks. Klose Waldemar
ks. Kluczny Marian
ks. Knieć Łukasz
ks. Knop Witold
ks. Knosala Łukasz
Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego
Służebnice Ducha Świętego Od Wieczystej Adoracji

Memento:
2006 + ks. Antoni Misik (Wojnowice)

24 lipca 2017

Przeżywajmy Ewangelię w całości z radością, z ową ufnością i olbrzymią nadzieją, jaką niesie Krzyż Chrystusa.
św. Jan Paweł II Santo Domingo, 26 stycznia 1979

ks. Kobienia Joachim
ks. Kobyłka Józef
ks. Kociok Jan
ks. Kocoń Czesław
ks. Kokot Grzegorz
OO. Benedyktyni
OO. Bonifratrzy

Memento:
1954 + ks. Rajmund Grochla (Krzyżanowice)
2000 + ks. Hubert Szdzuy (Raszowa, d. Ozimek)
2016 + ks. Reinhold Gallus (Zagwiździe)

25 lipca 2017

W całe nasze życie – najpierw seminaryjne, potem kapłańskie – trzeba głęboko włączyć także to spojrzenie z wysokości krzyża i ostatnie słowa naszego Mistrza: Oto Matka twoja.
św. Jan Paweł II Rzym, 24 lutego 1979

ks. Kokott Manfred
ks. Kokurowski Damian
ks. Kołoczek Piotr
ks. Kołodziej Stanisław
ks. Komor Antoni
Zakon Braci Mniejszych
Bracia Szkół Chrześcijańskich

Memento:
1956 + ks. Jan Szyguła (Jełowa)

26 lipca 2017

Ryzyko, że sól może zwietrzeć lub że światło może być przytłumione, zostało już jasno wyrażone przez Jezusa w Ewangelii. Czemu służyłby kapłan tak upodobniony do świata, że stałby się jego zamaskowaną częścią, a nie przekształcającym go fermentem?
św. Jan Paweł II Rzym, 19 kwietnia 1979

ks. Komorek Tadeusz
ks. Kondys Adam
ks. Kondziela Piotr
ks. Konieczny Pius
ks. Konik Jan
Franciszkanie – Bracia Mniejsi Konwentualni
Towarzystwo Jezusowe

Memento:
1945 + ks. Wiktor Mika (Klucz)
1980 + ks. Józef Spilla (Łany)

27 lipca 2017

Siła znaku nie leży w konformizmie, lecz w wyróżnieniu się. Światło różni się od ciemności, ażeby mogło oświetlić drogę temu, kto kroczy w ciemności. Sól różni się od pożywienia, aby nadać mu smak Ogień różni się od lodu, aby ogrzać zziębnięte członki. Chrystus nazywa nas światłem i solą ziemi.
św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1980

ks. Konofalski Janusz
ks. Kontny Dawid
ks. Kontny Bernard
ks. Kontny Henryk
ks. Korgel Krzysztof
Zgromadzenie Oblatów Św. Józefa
Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym

28 lipca 2017

W świecie pełnym rozproszenia i mylnych idei – takim jak nasz – siła znaku polega na byciu innym. Należy tym bardziej wyróżniać się, im większego wtopienia się w masę ludzką wymaga działalność apostolska.
św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1980

ks. Kornek Jan
ks. Kosmol Piotr
ks. Kostecki MI Maciej
ks. Kostorz Jerzy
ks. Kościelny Ryszard
Zakon Braci NMP z Góry Karmel
Zgromadzenie Księży Misjonarzy

29 lipca 2017

Nie przez uleganie sugestiom łatwej cywilizacji, która wyraża się w porzuceniu ubioru kościelnego lub w przyswojeniu sobie zwyczajów światowych czy w podjęciu zawodu świeckiego – nie tak należy zbliżać się skutecznie do dzisiejszego człowieka. Takie upodobnienie się mogłoby może, na pierwszy rzut oka, sprawiać wrażenie bezpośredniości w kontaktach, ale jaki byłby z tego pożytek, gdyby trzeba było za to zapłacić utratą specyficznego zdania ewangelizacji i uświęcania, dzięki któremu kapłan jest solą ziemi i światłem świata?
św. Jan Paweł II Rzym, 19 kwietnia 1979

ks. Koterba Tomasz
ks. Kotliński Ireneusz
ks. Kotula Bernard
ks. Kowalski Michał
ks. Kowolik Andrzej
Misjonarze Oblaci
Zakon Świętego Pierwszego Pustelnika

Memento:
1958 + ks. Ignacy Jany (Leśnica)

30 lipca 2017

Owszem, musimy zabiegać o współpracę osób świeckich, ale w procesie odkupienia istnieją zadania i obowiązki – jak Ofiara Eucharystyczna, odpuszczenie grzechów, nauczanie – które Chrystus zechciała związać nierozerwalnym węzłem ze stanem kapłańskim i w których nikt nie może nas zastąpić.
św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1980

ks. Kowolik Jerzy
ks. Kozielski Mateusz
ks. Kozimor Krzysztof
ks. Koziński Jerzy
ks. Koziol Walenty
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego

Memento:
2013 + ks. Ryszard Kijowski (WMSD Opole)

31 lipca 2017

Bez kapłanów powstałoby ryzyko, że religia odcięłaby się od swoich źródeł, społeczność chrześcijańska uległaby rozpadowi, a Kościół – zeświecczeniu.
św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1980

ks. Koziol Piotr
ks. Krajewski Bartłomiej
ks. Krawczyk Reneusz
ks. Krawczyk Sławomir
ks. Krawiec Krystian
Zgromadzenie Słowa Bożego
Zgromadzenie Księży Pallotynów