foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna


1 czerwca 2017
W centrum zastanawiania się nad naszym powołaniem kapłańskim znajduje się ta Miłość: Umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie (Ga 2,20);spojrzawszy na mnie, umiłował mnie. Gdyby nie było tego spojrzenia, gdyby nie było tej Miłości, nie byłbym tutaj. Nie byłbym na tej drodze. Ta droga musi być moim powołaniem Aż do końca mojego życia.
św. Jan Paweł II Rzym 24 lutego 1979

Papież Franciszek
Papież Benedykt XVI
ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
ks. Biskup Andrzej Czaja
ks. Biskup Paweł Stobrawa
ks. Biskup Rudolf Pierskała
ks. Arcybiskup Alfons Nossol
ks. Biskup Jan Bagiński

Memento:
1959 + ks. Piotr Kowalczyk (Kędzierzyn Koźle Kłodnica)

2 czerwca 2017
Być kapłanem to znaczy być pośrednikiem między Bogiem i ludźmi przez Pośrednika najdoskonalszego jakim jest Chrystus. Jezus mógł wypełnić Swoje posłannictwo dzięki całkowitemu zjednoczeniu z Ojcem ponieważ wszystko czynił tylko w jedności z nim: jako wędrowiec na drogach naszej ziemi. Równocześnie posiadał w Sobie cel, ku któremu miał prowadzić innych ludzi.
św. Jan Paweł II Kinszasa 4 maja 1980

ks. Marcin Adamiec
ks. Adrian Adamik
ks. Piotr Adamów
ks. Adrian Adamski
ks. Paweł Adamus
OO. Benedyktyni
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza

Memento:
2003 + ks. Karol Łysy (Łubniany)

3 czerwca 2017
Ksiądz postawiony jest w samym centrum tajemnicy Chrystusa, która obejmuje niezmiennie ludzkość i świat, stworzenie widzialne i niewidzialne. Działa on istotnie In persona Christi, zwłaszcza kiedy sprawuje Eucharystię.
św. Jan Paweł II Rzym, 2 marca 1979

ks. Andrzej Anderwald
ks. Franciszek Augustyniok
ks. Joachim Augustyniok
ks. Marcin Bajer
OO. Bonifratrzy
Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety

Memento:
2015 + ks. Zygfryd Pyka (Dzielów)

4 czerwca 2017
Jesteśmy kapłanami z Jego kapłaństwa. Jesteśmy kapłanami tej ofiary, którą złożył na krzyżu
ze swego Ciała i Krwi, a pod postacią Chleba i Wina przy Ostatniej Wieczerzy.
św. Jan Paweł II Watykan, 3 kwietnia 1980

ks. Kazimierz Balak
ks. Rafał Bałamucki
ks. Piotr Bałos
ks. Zdzisław Banaś
ks. Kamil Bania
Bracia Szkół Chrześcijańskich
Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantlicjo Trzeciego Zakonu Św Franciszka z Asyżu

Memento:
1979 + ks. Walerian Donnerstag (Ozimek)
2001 + ks. Edward Skrzypczyk (Lisięcice)
2005 + ks. Władysław Rakoczy (Łomnica)

5 czerwca 2017
Jesteśmy też kapłanami dla ludzi, ale wszyscy przez ofiarę, którą z Jego mocy sprawujemy, stawali się królewskim kapłaństwem – składali duchowe ofiary w jedności z Jego ofiarą Krzyża i Wieczernika.
Jesteśmy wreszcie kapłanami na wieki.
św. Jan Paweł II Watykan, 3 kwietnia 1980

ks. Benedykt Barski
ks. Jan Barth
ks. Tadeusz Bartoszewski
ks. Marian Bednarek
ks. Jan Bejnar
Franciszkanie – Bracia Mniejsi Konwentualni
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi nieustającej Pomocy

Memento:
1952 + ks. Józef Nitsche (Zalesie Śląskie)

6 czerwca 2017
W wykonywaniu czynności, które powierzył nam Jezus, utożsamiamy się z Nim do tego stopnia, że nasz osobowość jak gdyby w Nim znikała, albowiem to On działa przez nas.
św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1980

ks. Piotr Bekierz
ks. Józef Bensz
ks. Eugeniusz Białas
ks. Józef Białas
ks. Zbigniew Bienkiewicz
Towarzystwo Jezusowe
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

Memento:
2010 + ks. Paweł Łazor (Pilszcz)

7 czerwca 2017
Jedno jest pewne: jeżeli sumienie kapłana jest przeniknięte przez bezgraniczną tajemnicę Chrystusa, jeżeli ono jest przez nią całkowicie opanowane, to wszystkie jego czyny, także najbardziej absorbujące, będą znajdowały korzenie i pokarm w kontemplacji tajemnic Bożych, których jest on szafarzem.
św. Jan Paweł II Rzym, 2 marca 1979

ks. Jacek Biernat
ks. Marek Biernat
ks. Krzysztof Blaut
ks. Grzegorz Bławicki
ks. Stanisław Bober
Zgromadzenie Oblatów Św. Józefa
Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek według III Reguły Św. Franciszka

Memento:
1959 + ks. Franciszek Bardzik (Złotogłowice)

8 czerwca 2017
Ksiądz, zdobyty przez tajemnicę Chrystusa, jest powołany do zdobywania innych dla tej tajemnicy; ten wymiar społeczny swego kapłaństwa przeżywa on wewnątrz instytucji kościelnej.
św. Jan Paweł II Rzym, 2 marca 1979

ks. Oswald Bobrzik
ks. Jan Bogacki
ks. Edward Bogaczewicz
ks. Stanisław Bogaczewicz
ks. Joachim Bomba
Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym
Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi od Niepokalanej Dziewicy i Bogarodzicy Maryi

Memento:
1982 + ks. Zbigniew Krukowski (Prudnik)

9 czerwca 2017
Przez święcenia kapłańskie zostaliście podniesieni do stanu żywych narzędzi Chrystusa, Wiecznego Kapłana, abyście mogli dalej prowadzić przez wieki Jego przedziwne dzieło, które skutecznością z wysoka odnowiło cały rodzaj ludzki.
św. Jan Paweł II Nursja, 23 maja 1980

ks. Adrian Bombelek
ks. Marcin Bonk
ks. Jan Borowiec
ks. Piotr Brągiel
ks. Daniel Breguła
Zakon Braci NMP z Góry Karmel
Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa

10 czerwca 2017
Nasze powołanie ma swoje źródło jedynie w Bogu, który zna każdego z nas - w Słowie, w swoim Synu - i znając przeznacza, abyśmy także my stali się Jego synami.
W ten sposób odwieczny o jednorodzony Syn, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, ma na ziemi swoich braci, a On jest pierworodnym miedzy wielu braćmi.
św. Jan Paweł II Rzym, 24 lutego 1979

ks. Paweł Brudek
ks. Marcin Bryłka
ks. Franciszek Brzenska
ks. Reinhold Buczek
ks. Mateusz Buczma
Zgromadzenie Księży Misjonarzy
Zgromadzenie Córek Św. Kamila

Memento:
1997 + ks. Kazimierz Świstek (Racławice Śląskie)

11 czerwca 2017
Jest to coś wielkiego – być wybranym przez Boga do ściślejszego uczestnictwa w zbawczym posłannictwie Jego Syna dla zbawienia ludzkości.
św. Jan Paweł II Rzym, 21 kwietnia 1979

ks. Mariusz Budziarek
ks. Jan Buhl
ks. Jan Bujak
ks. Hubert Bulig
ks. Piotr Burczyk
Misjonarze Oblaci
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

12 czerwca 2017
Pierwszym środkiem trwania niech będzie dla was niepokój apostolski. Kapłan powinien mieć eshatologiczną wizję egzystencji i historii i w tej perspektywie powinien żyć. Trzeba ewangelizować, zbawiać, uświęcać dusze: taka jest wola Boża!
św. Jan Paweł II Rzym, 22 marca 1980

ks. Krzysztof Bytomski
ks. Szymon Cała
ks. Damian Cebulla
ks. Radosław Chałupniak
ks. Jacek Chromniak
Zakon Świętego Pierwszego Pustelnika
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

Memento:
1951 + ks. Roman Jałowy (Bieńkowice)
1982 + ks. Dominik Pyka (KędzierzynKoźle)

13 czerwca 2017
Nie łudźcie się, że perspektywa kapłaństwa mniej surowego w swych wymogach i wyrzeczenia- na przykład w odniesieniu do celibatu- mogłaby zwiększyć liczbę tych, którzy pragną iść droga Chrystusa.
św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1980

ks. Waldemar Chudalla
ks. Hubert Chudoba
ks. Paweł Chudzik
ks. Jerzy Chybicki
ks. Jerzy Chyłek
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

14 czerwca
Powołanie, oprócz tego, że jest darem, jest zadaniem. Więcej, jego umacnianie i pogłębianie w ciągu życia ludzkiego nie może dokonywać się bez wysiłku i bez walki duchowej.
św. Jan Paweł II Rzym, 24 luty 1979

ks. PaweL Chyla
ks. Edward Cichoń
ks. Jan Cichoń
ks. Józef Cichoń
ks. Zbigniew Cieśla
Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego
Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame

Memento:
1957 + ks. Jan Waletzko (Długomiłowice)

15 czerwca 2017
Krzyż pozostaje „obowiązkową” drogą do spotkania z Ojcem. Jest to droga, która jako pierwszy powinien odważnie iść kapłan.
św. Jan Paweł II Kinszasa, 4 maja 1980

ks. Krzysztof Cieślak
ks. Adam Ciosmak
ks. Edmund Cisak
ks. Rafał Cudok
ks. Ewald Cwienk
Zgromadzenie Słowa Bożego
Kongregacja Sióstr Opatrzności Bożej

Memento:
1957 + ks. Ryszard Kwastek (Sławików)
2013 + ks. Ernest Kuboń (Chrząstowice)

16 czerwca 2017
Im bardziej świat staje się zdechrystianizowany, im bardziej brak mu dojrzałości w wierze, tym bardziej potrzebuje on kapłanów, którzy będą całkowicie oddani świadczeniu o pełności tajemnicy Chrystusa.
św. Jan Paweł II Paryż, 30 maja 1980

ks. Henryk Cwik
ks. Tomasz Cymbalista
ks. Teofil Cyrys
ks. Marcin Cytrycki
ks. Kazimierz Czajka
OO. Benedyktyni
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Memento:
1961 + ks. Karol Nabielak (Samborowice)
1964 + ks. Jan Szubarga (Gorzów Śląski)

17 czerwca 2017
Jesteście sługami Ludu Bożego, sługami wiary, szafarzami i świadkami miłości Chrystusa do ludzi; miłości, która nie jest stronnicza, która nikogo nie wyklucza chociaż kieruje w sposób szczególny ku najbiedniejszym.
św. Jan Paweł II Guadelupa, 26 stycznia 1979

ks. Eryk Czech
ks. Zygmunt Czech
ks. Wojciech Czekała
ks. Andrzej Czekański
ks. Jan Czekański
OO. Bonifratrzy
Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

18 czerwca 2017
Świadomość daru Bożego nadaje naszemu powołaniu jego głęboki sens w perspektywie całego naszego życia.
św. Jan Paweł II Rzym, 24 lutego 1979

ks. Jan Czereda
ks. Hubert Czernia
ks. Paweł Czernichowski
ks. Janusz Czerski
ks. Henryk Czupała
Zakon Braci Mniejszych
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

Memento:
1979 + ks. Maksymilian Broll (Szczydrzyk)

19 czerwca 2017
Zostaliśmy wzięci spośród ludu i pozostajemy ubogimi sługami, ale nasza misja kapłanów Nowego Testamentu jest wzniosła i konieczna: jest misją Chrystusa, jedynego Pośrednika i Uświęciciela tak dalece, że wzywa do całkowitego poświęcenia życia i i samych siebie.
św. Jan Paweł II Paryż, 30 maja 1980

ks. Jarosław Dąbrowski
ks. Mateusz Dąbrowski
ks. Bohdan Deja
ks. Marian Demarczyk
ks. Joachim Dembonczyk
Bracia Szkół Chrześcijańskich
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi

Memento:
1991 + ks. Stefan Pieczka (Racibórz)

20 czerwca 2017
Święty wymiar kapłaństwa jest całkowicie podporządkowany wymiarowi apostolskiemu, to znaczy misji duszpasterskiej: „Jak Ojciec nie posłał, tak i Ja was posyłam.” Duchowny jest człowiekiem przynależnym do społeczności, przywiązanym całkowicie i nieodwracalnie do swej służby.
św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1980

ks. Andrzej Demitrów
ks. Krzysztof Deszczka
ks. Marcin Dobrzański
ks. Kazimierz Dola
ks. Tadeusy Dola
Franciszkanie – Bracia Mniejsi Konwentualni
Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego

Memento:
1963 + ks. Alfred Dudek (Kotórz Wielki)
1966 + ks. Bernard Kudlek (Jemielnica)
1977 + ks. Jerzy Mainka (Łubniany)
1980 + ks. Antoni Jokiel (Opole Katedra)

21 czerwca 2017
Kapłan jest wielkim darem, jaki Bóg dał swemu Kościołowi; a radosna odpowiedź kapłana na wezwanie Jezusa jest, jak twierdzi św. Jan Chryzostom, największym sprawdzianem miłości Chrystusa...
św. Jan Paweł II Nursja, 23 marca 1980

ks. Piotr Doleżych
ks. Bronisław Dołhan
ks. Dariusz Domerecki
ks. Grzegorz Dominik
ks. Zbigniew Donarski
Towarzystwo Jezusowe
Służebnice Ducha Świętego Od Wieczystej Adoracji

Memento:
1958 + ks. Józef Mampka (Wojnowice)

22 czerwca 2017
Nasza wewnętrzna siła tkwi w powołaniu. Zostaliśmy wezwani! Jest to podstawowa prawda, która powinna wlewać w nas odwagę i radość!
św. Jan Paweł II Rzym, 21 kwietnia 1979

ks. Norbert Dragon
ks. Arnold Drechsler
ks. Franciszek Drenda
ks. Jan Drewniok
ks. Wiesław Drygała
Zgromadzenie Oblatów Św. Józefa
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza

23 czerwca 2017
Powołanie jest łaską i darem Bożym w Jezusie Chrystusie. Przez kapłaństwo stajemy się w szczególny sposób upodobnieni do Jezusa.
św. Jan Paweł II Rzym, 24 lutego 1979

ks. Mariusz Drygier
ks. Krzysztof Drzewiecki
ks. Paweł Dubowik
ks. Robert Dura
ks. Stanisłąw Durbas
Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym
Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety

Memento:
1982 + ks. Joachim Forreiter (Kluczbork)

24 czerwca 2017
Łaska powołania do kapłaństwa jest największą łaską Ducha Świętego. Jest kosztownym skarbem, który wprawdzie nosimy w kruchych naczyniach, ale właśnie dlatego trzeba jej strzec z tym większą troską.
św. Jan Paweł II Rzym, 21 kwietnia 1979

ks. Janusz Dworzak
ks. Stanisłąw Dworzak
ks. Roman Dyjur
ks. Tadeusz Dziedzic
ks. Jerzy Dzierżanowski
Zakon Braci NMP z Góry Karmel
Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantlicjo Trzeciego Zakonu Św Franciszka z Asyżu

Memento:
1994 + ks. Franciszek Skiba (Kamienica)
2013 + ks. Piotr Opara (Niemysłowice)

25 czerwca 2017
Dar kapłaństwa – pamiętajcie o tym zawsze – jest cudem, który dokonał się w was, a nie dla was. Dokonany został dla Kościoła, co oznacza – dla zbawienia świata.
św. Jan Paweł II Rio de Janeiro, 2 lipca 1980

ks. Krzysztof Dziubek
ks. Józef Dziuk
ks. Grzegorz Erlebach
ks. Krzysztof Faber
ks. Janusz Fajfer
Zgromadzenie Księży Misjonarzy
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi nieustającej Pomocy

Memento:
1965 + ks. Jerzy Szczeponik (Tarnów Opolski)

26 czerwca 2917
Każdy kapłan zdaje sobie sprawę, że ludziom pogrążonym w ciemności może udzielać światła tylko w takim stopniu, w jakim sam przyjął światło swojego Mistrza, Jezusa Chrystusa. Otoczony niebezpiecznymi cieniami jest niezdolny do oświecania innych, kiedy sam odchodzi od jedynego Źródła wszelkiego prawdziwego światła.
św. Jan Paweł II Nagasaki, 25 lutego 1981

ks. Paweł Felsztyński
ks. Bogdan Ferdek
ks. Edward Figiel
ks. Piotr Figurniak
ks. Zygfryd Flak
Misjonarze Oblaci
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

Memento:
1977 + ks. Józef Cichoń (Walce)

27 czerwca 2017
Zostaliśmy upodobnieni do Chrystusa Kapłana, aby móc działać zastępstwie samego Chrystusa-Głowy.
św. Jan Paweł II Paryż, 30 maja 1980

ks. Dariusz Flak
ks. Andrzej Flak
ks. Łukasz Florczyk
ks. Tomasz Fortalski
ks. Ireneusz Foszczyński
Zakon Świętego Pierwszego Pustelnika
Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek według III Reguły Św. Franciszka

Memento:
1949 + ks. Wilhelm Kukowka (Biedrzychowice)
1982 + ks. Franciszek Kalisz (Głubczyce)
2004 + ks. Franciszek Myśliwczyk (Rzymkowice)

28 czerwca 2017
Dzięki sakramentowi kapłaństwa upodobniliście się do Chrystusa Kapłan, by jako współpracownicy stanu biskupiego, będąc sługami Głowy, stawiać i budować całe Jego Ciało, którym jest Kościół.
św. Jan Paweł II Nursja, 23 marca 1980

ks. Gerard Fuhl
ks. Czesław Gac
ks. Józef Gacka
ks. Tomasz Gajda
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi od Niepokalanej Dziewicy i Bogarodzicy Maryi

Memento:
1968 + ks. Jan Kokoszka (Krasiejów)

29 czerwca 2017
Jest rzeczą konieczną, by wobec daru Pana mieć jasne i głębokie przekonanie o tym, że się jest kapłanem Chrystusa, depozytariuszem i szafarzem tajemnic Bożych, narzędziem zbawienia ludzi. Takiej pewności wiary nie da się pogodzić z powątpiewaniem o własnej tożsamości, z wahaniem co do wartości swojego życia, z niepewnością co do podjętej drogi.
św. Jan Paweł II Terni, 19 marca 1981

ks. Zbigniew Gajewski
ks. Józef Gałecki
ks. Bogdan Ganczarski
ks. Wiesław Garbacz
Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego
Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa

Memento:
1951 + ks. Józef Hlubek (Borucin)
1954 + ks. Kazimierz Kozłowski (Kamienica)

30 czerwca 2017
Idźcie z radością za Chrystusem, który was umiłował i powołał; nawet jeśli z upływem lat ciało odczuwa ciężar znużenia i wieku, Serce niech będzie zawsze czujne i przytomne, chłonące gorliwością dla dusz, które Bóg postawił na Waszej drodze.
św. Jan Paweł II Nursja, 23 marca 1989

ks. Mariusz Gawłowski
ks. Krzysztof Gbur
ks. Lucjan Gembczyk
ks. Krystian Giemza
Zgromadzenie Słowa Bożego
Zgromadzenie Córek Św. Kamila

Memento:
1975 + ks. Marian Kromolicki (Czarnowąsy)
1990 + ks. Tadeusz Kaczorowski (Włodary)
1993 + ks. Edward Wróbel (Bojanów)
2006 + ks. Michał Antoniak (Stary Paczków)