foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna
foto1
Msza święta inauguracyjna


1 stycznia 2017

„Wiedz, ile razy przychodzisz do Mnie uniżając się i prosisz o przebaczenie,

tyle razy wylewam ogrom łask na twą duszę, a niedoskonałość twoja niknie przede Mną, a widzę tylko twą miłość i pokorę; nic nie tracisz, ale wiele zyskujesz" (Dz.1293)

ks. Biskup Andrzej Czaja
ks. Biskup Paweł Stobrawa

ks. Biskup Rudolf Pierskała

ks. Arcybiskup Alfons Nossol

ks. Biskup Jan Bagiński


Memento:
   1992 + ks. Bolesław Biliński (Komprachcice)

 

2 stycznia 2017

„Bóg i dusze

Królu miłosierdzia, kieruj duszą moją”  (Dz.3)

ks. mgr Marcin Adamiec

ks. mgr Adrian Adamik

o. mgr Paulin Maria Adamowski OFM

ks. mgr Piotr Adamów

ks. mgr Adrian Adamski

 

Memento:
   1964 + ks. Jan Lebok (Chrząstowice)
   1951 + ks. Karol Malek (Kościeliska)
   1990 + ks. Fanciszek Wójcicki (Bąków)
   1994 + ks. Jerzy Bogusiak (Skorogoszcz)

 

3 stycznia 2017

„Mam pisać o Tobie, o niepojęty w miłosierdziu ku biednej duszy mojej. Wola Twoja święta jest życiem duszy mojej(…). O Boże, czyż może napisać pióro to w czym nieraz słów nie ma? Ale każesz pisać, o Boże, to mi wystarcza” (Dz.6)

o. mgr Ezechiel Adamski OFM

ks. mgr-lic. Paweł Adamus

ks. dr hab. Andrzej Anderwald

ks. mgr Joachim Augustyniok

ks. Franciszek Augustyniok

 

Memento:
   1953 + ks. Józef Patas (Maków)
   1955 + ks. Adolf Glinka (Kościeliska)

 

4 stycznia 2017

„…łaskę powołania do życia zakonnego czułam od siedmiu lat. W siódmym roku życia usłyszałam pierwszy raz głos Boży w duszy, czyli zaproszenie do życia doskonalszego, ale nie zawsze byłam posłuszna głosowi łaski. Nie spotkałam się z nikim, kto by mi te rzeczy wyjaśnił”. (Dz 7)

ks. Marcin Bajer

ks. Kazimierz Balak

ks. mgr Rafał Bałamucki

ks. mgr Piotr Bałos

ks. mgr-lic. Zdzisław Banaś

 

Memento:

2016 +ks. Emil Ojczyk

 

5 stycznia 2017

„Osiemnasty rok życia (…) oddałam się próżności życia, nie zwracając żadnej uwagi na glos łaski, chociaż w niczym zadowolenia nie znajdowała dusza moja.

Nieustanne wołanie łaski było dla mnie udręką wielką, jednak starałam się ją zagłuszyć rozrywkami. Unikałam wewnętrznie Boga, a całą duszą skłaniałam się do stworzeń. Jednak łaska Boża zwyciężyła w duszy”. (Dz. 8)

 

ks. mgr Kamil Bania

ks. mgr-lic. Benedykt Barski

ks. Jan Barth

ks. mgr-lic. Tadeusz Bartoszewski

o. Urban  Bąk OFM

 

Memento:
   1952 + ks. Właysław Zabrzeski (Nysa)
   1955 + ks. Jan Proksz (Chechło)
   1971 + ks. Jerzy Marszolik (Długomiłowice)

 

6 stycznia 2017

„Dokąd cię cierpiał będę i dokąd Mnie zwodzić będziesz? W tej chwili umilkła wdzięczna     muzyka, znikło sprzed oczu moich towarzystwo, w którym się znajdowałam, pozostał Jezus i ja”. (Dz 9)

 

ks. mgr Marian Bednarek

ks. mgr-lic. Jan Bejnar

ks. Piotr Bekierz

ks. mgr-lic. Józef Bensz

ks. Józef Białas

 

Memento:
   1950 + ks. Teofil Szweda (Zdzieszowice)
   1955 + ks. Jerzy Polak (Stare Olesno)
   1968 + ks. Wilhelm Szempera (Łowkowice)

 

7 stycznia 2017

„Nie zwracając na nic, co się wokoło mnie dzieje, padłam krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i prosiłam Pana, aby mi raczył dać poznać, co mam czynić dalej.

Wtem usłyszałam te słowa: jedź natychmiast do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru. Wstałam od modlitwy i przyszłam do domu i załatwiłam rzeczy konieczne. Jak mogłam, zwierzyłam się siostrze z tego, co zaszło w duszy i kazałam pożegnać rodziców i tak w jednej sukni, bez niczego przyjechałam do Warszawy.” (Dz 9/10)

 

ks. Eugeniusz Białas

o. Franciszek Bieniek MI

ks. mgr Zbigniew Bienkiewicz

ks. Jerzy Bieńkowski SAC

ks. Jacek Biernat

Memento:
   1960 + ks. Paweł Kempa (Lasowice Wielkie)
   1960 + ks. Franciszek Kretek (Głubczyce)

 

8 stycznia 2017

„ …matka generalna Michaela, po krótkiej rozmowie każe mi iść do Pana domu i zapytać, czy mnie przyjmie. Zrozumiałam zaraz, że mam się zapytać Pana Jezusa. Poszłam do kaplicy z wielką radością i zapytałam Jezusa: Panie domu tego, czy mnie przyjmujesz? – Tak mi kazała się zapytać jedna z tych sióstr. I zaraz usłyszałam głos taki: przyjmuję, jesteś w sercu moim.”  (Dz. 14)

ks. mgr-lic. Marek Biernat

ks. mgr Krzysztof Blaut

ks. mgr Grzegorz Bławicki

ks. mgr-lic. Stanisław Bober

ks. Oswald Bobrzik

 

9 stycznia 2017

„W tym czasie musiałam walczyć z wielu trudnościami, ale Bóg łaski Swej mi nie

szczędził, coraz większa zaczęła ogarniać mnie tęsknota za Bogiem. Osoba ta chociaż była bardzo pobożna, jednak nie rozumiała szczęścia życia zakonnego i w swej poczciwości zaczęła układać mi inne plany życia, a jednak uczulam, że mam serce tak wielkie, że nic go napełnić nie zdoła. Wtem zwróciłam się cała stęsknioną duszą do Boga. Było to w czasie oktawy Bożego Ciała. Bóg napełnił duszę moją światłem wewnętrznym głębszego poznania Go, jako najwyższego dobra i piękna. Poznałam jak bardzo mnie Bóg miłuje.” (Dz. 15/16)

 

ks. mgr Artur Bodziony SVD

ks. Jan Bogacki

ks. dr Stanisław Bogaczewicz

ks. Edward Bogaczewicz

ks. mgr Joachim Bomba

Memento:
   1947 + ks. Alfons Wawrzynek (Zielina-Kujawy)

 

10 stycznia 2017

„Wreszcie przyszła chwila, w której się otworzyła dla mnie furta klasztorna – było to

pierwszego sierpnia wieczorem, w wigilię Matki Bożej Anielskiej. Czułam się

niezmiernie szczęśliwa, zdawało się mi, że wstąpiłam w życie rajskie. Jedna się wyrywała z serca mojego modlitwa dziękczynna.” (Dz 17)

 

ks. mgr Adrian Bombelek

ks. mgr Marcin Bonk

o. mgr Piotr Borowicz OMI

ks. Jan Borowiec

ks. mgr Piotr Brągiel
   

11 stycznia 2017

„W tym czasie zapytałam się Pana Jezusa za kogo jeszcze mam się modlić? Odpowiedział mi Jezus, że na przyszłą noc da mi poznać za kogo mam się modlić.

Ujrzałam Anioła Bożego, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą.

Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednoznacznie, że największym dla nich cierpieniem, to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu.” (Dz 20)


ks. mgr Daniel Breguła

ks. dr Paweł Brudek

ks. mgr Marcin Bryłka

ks. Franciszek Brzenska

ks. Reinhold Buczek

 

12 stycznia 2017

„W chwili obłóczyn Bóg dał mi poznać, jak wiele cierpieć będę. Widziałam jasno, do czego się zobowiązuję. Była to jedna minuta tego cierpienia. Bóg znowu duszę moja zalał pociechami wielkimi.

Pod koniec pierwszego roku nowicjatu zaczęło się ściemniać w duszy mojej. Nie czuję żadnej pociechy w modlitwie, rozmyślanie przychodzi mi z wielkim wysiłkiem, lęk zaczyna mnie ogarniać.” (Dz 22/23)


ks. mgr Mateusz Buczma

ks. mgr Mariusz Budziarek

ks. mgr-lic. Jan Buhl

ks. mgr Jan Bujak

ks. mgr-lic. Hubert Bulig

 

13 stycznia 2017

„Ta straszna myśl odrzucenia od Boga jest to męka, którą prawdziwie cierpią potępieńcy. Uciekałam się do Ran Jezusowych, powtarzałam słowa ufności, jednak słowa te stawały mi się jeszcze większą mękę. Poszłam przed Najświętszy Sakrament i zaczęłam mówić do Jezusa: Jezus, Tyś powiedział, że pierwej zapomni matka niemowlęcia, aniżeli Bóg stworzenia Swego, a chociażby ona zapomniała, Ja Bóg, nie zapomnę stworzenia Swego. Jezu, czy słyszysz jak jęczy dusza moja? Chciej usłyszeć kwileń bolesnych dziecka Swego…Jezu, ufam Tobie, wbrew wszelkiej nadziei, wbrew wszelkiemu uczuciu, które mam wewnątrz, sprzeciwiającemu się nadziei. Czyń ze mną co chcesz, nie odstąpię od Ciebie, bo Ty jesteś źródłem mojego życia. A jak straszne jest to udręczenie duszy, ten może zrozumieć, kto sam przeżywał podobne chwile.” (Dz 23/24)

 

ks. mgr Piotr Burczyk

o. Rafał Bytner OMI

ks. mgr Krzysztof Jan Bytomski

ks. mgr Szymon Cała

ks. mgr-lic. Damian Cebulla

Memento:
   1946 + ks. Feliks Klar (Biskupice)
   1950 + ks. Józef Magierowski (Radomierowice)
   1968 + ks. Paweł Awroński (Babice k. Kietrza)
   1995 + ks. Jerzy Stellman (Strzelce Opolskie)
   2011 + ks. Bernard Kussy (Grabina)

 

14 stycznia 2017

„Jezu, Oblubieńcze mojej duszy, czy Ty nie widzisz, ze kona dusza moja za Tobą? – Jak możesz się tak ukrywać przed sercem tak szczerze Cię kochającym? – Przepraszam Cię Jezu, niech się stanie we mnie wola Twoja święta. Będę cierpieć cichutko, jak gołębica, nie skarżąc się. Nie pozwolę sercu swemu, ani na jeden jęk bolesnej skargi…

Nagle ogarnęła mnie obecność Boża. Zapomniałam o wszystkim. Jezus daje mi poznać, jak wiele cierpiał dla mnie. Trwało to bardzo krótko. Tęsknota straszna. – Pragnienie kochania Boga… Ustąpiła ciemność. Usłyszałam w duszy te słowa: Tyś radością moją, tyś rozkoszą Serca Mojego.”(Dz. 25-27)

 

ks. dr hab. Radosław Chałupniak

o. Paweł Chlipała OCist

ks. mgr Jacek Chromniak

ks. mgr Waldemar Chudala

ks. mgr Hubert Chudoba

 

Memento:
   1978 + ks. Antoni Kubik (Seminarium Duchowne)
   1991 + ks. Paweł Kocur (Zębowice)

 

15 stycznia 2017

„Wtem ujrzałam Pana Jezusa, który stał w drzwiach z pokoiku i powiedziałam Panu: Każesz mi iść prosić o te umartwienia, a Matka Przełożona nie chce mi pozwolić. Wtem Jezus rzekł do mnie: byłem tutaj podczas tej rozmowy z Przełożoną i wiem wszystko, i nie żądam twoich umartwień, ale posłuszeństwa. Prze to oddajesz mi wielka chwałę, a sobie skarbisz zasługę.”(Dz 28)


ks. mgr Paweł Chudzik

ks. Jerzy Chybicki

ks. mgr Paweł Chyla

ks. Jerzy Chyłek

ks. mgr Edward Cichoń

 

16 stycznia 2017

„Kiedy się dowiedziała jedna z Matek, o moim stosunku tak bliskim z Panem

Jezusem odpowiedziała mi, że jestem w złudzeniu. Mówi mi, że Pan Jezus w ten sposób

obcuje tylko ze świętymi, ale nie z takimi duszami, jak siostra, grzesznymi. Od tej chwili jakobym niedowierzała Jezusowi. W rannej rozmowie powiedziałam Jezusowi: Jezu, czy Ty nie jesteś złudzeniem? – Jezus mi odpowiedział: Miłość Moja nikogo nie zawodzi.”(Dz 29)

 

ks. Józef Cichoń

ks. dr Jan Cichoń

ks. mgr Zbigniew Cieśla

ks. mgr Krzysztof Cieślak

ks. mgr Adam Ciosmak

 

Memento:
   1969 + ks. Władysław Czech (Czarnowąsy)
   1993 + ks. Bernard Bartoszek (Januszkowice)

 

17 stycznia 2017

„W pewnej chwili ujrzałam całe tłumy ludzi w naszej kaplicy i przed kaplicą i na ulicy,

bo się pomieścić nie mogli. Kaplica była uroczyście przybrana. Przy ołtarzu było mnóstwo duchownych, później nasze siostry i wiele innych zgromadzeń. Wszyscy oczekiwali osoby, która miała zająć miejsce w ołtarzu. Naraz usłyszałam głos: że ja mam zająć to miejsce w ołtarzu, ale jak tylko wyszłam z mieszkania, czyli z korytarza, ażeby przejść przez dziedziniec i zaczynają we mnie rzucać czym kto może;: błotem, kamieniami, piaskiem, miotłami – tak, że w pierwszej chwili zachwiałam się, czy iść dalej, a jednak ten głos wzywał mnie jeszcze silniej i pomimo wszystkiego zaczęłam iść odważnie. Kiedy weszłam w próg kaplicy zaczęli uderzać we mnie i przełożeni i siostry i wychowanki, a nawet rodzice, czym kto mógł, tak że czy chciałam czy nie, prędziutko musiałam wstępować w miejsce przeznaczone w ołtarzu. Jak tylko zajęłam miejsce przeznaczone, zaraz ten sam lud i wychowanki i siostry i przełożeni i rodzice, wszyscy zaczęli wyciągać swe ręce i prosić o łaski, a ja nie miałam im tego za złe, że we mnie tak rzucali tymi rozmaitościami i właśnie dziwnie czułam szczególniejszą miłość, właśnie do osób, które mnie przymusiły do szybszego wstąpienia w miejsce przeznaczone. W tej chwili usłyszałam takie słowa: Czyń co chcesz, rozdawaj łaski jak chcesz, komu chcesz i kiedy chcesz.”(Dz.31)

 

ks. Edmund Cisak

ks. mgr-lic. Rafał Cudok

ks. Ewald Cwienk

ks. Henryk Cwik

ks. mgr Tomasz Cymbalista

 

Memento:
   1972 + ks. Alojzy Spyrka (Racibórz)
   2004 + ks. Bronisław Łabuda (Popielów)

 

18 stycznia 2017

„O, gdybym miała od początku kierownika duszy, to nie zmarnowałabym tyle łask

Bożych. Spowiednik wiele może duszy dopomóc, ale i wiele może zepsuć. O, jak bardzo spowiednicy powinni uważać na działanie łaski Bożej w duszach swych penitentów, to rzecz wielkiej wagi. Po łaskach w duszy można poznać jej ścisły stosunek z Bogiem.” (Dz 35)

 

ks. Teofil Cyrys

ks. mgr Marcin Cytrycki

ks. Kazimierz Czajka

ks. Eryk Czech

ks. mgr Zygmunt Czech

 

Memento:
   1996 + ks. Bernard Gerlic (Jaryszów)
   2009 + ks. Ksawery Bałka (Spórok)

 

19 stycznia 2017

„W pewnej chwili zostałam wezwana na Sąd Boży. Stanęłam przed Panem sam na sam. Jezus był takim, jakim jest w Męce. Po chwili znikły te Rany, a pozostało tylko pięć, w rękach, nogach i boku. Natychmiast ujrzałam cały stan duszy swojej, tak jak Bóg na nią patrzy. Jasno ujrzałam wszystko, o się Bogu nie podoba. Nie wiedziałam, że nawet a takich cieni drobnych trzeba zdawać rachunek przed Panem. Co to za moment. Kto go opisze? – Stanąć naprzeciw Trzykroć Świętemu. – Zapytał mnie Jezus: Kto ty jesteś? Odpowiedziałam: ja jestem ulgą Twoją, Panie. – Jesteś winna jednego dnia czyśćcowego. Natychmiast chciałam się rzucić w płomienie ognia czyśćcowego, ale Jezus powstrzymywał mnie i rzekł: co chcesz, czy teraz cierpieć jeden dzień, czy przez krótki czas na ziemi? – Odpowiedziałam: - Jezu, chcę cierpieć w czyśćcu i chcę cierpieć na ziemi chociażby do końca świata największe męki. Jezus rzekł: wystarczy jedno. Zejdziesz na ziemię i cierpieć będziesz wiele, ale niedługo i spełnisz wolę Moja i życzenia Moje, a dopomoże ci ją spełnić jeden wierny sługa Mój. Teraz połóż głowę na piersiach Moich, na Sercu Moim i zaczerpnij z niego siły i mocy na wszystkie cierpienia, bo gdzie indziej nie znajdziesz ulgi, pomocy, ani pociechy. Wiedz o tym, ze wiele, wiele cierpieć będziesz, ale niech cię to nie przeraża Ja jestem z tobą.”(Dz.36)

 

ks. mgr Wojciech Czekała

ks. mgr Andrzej Czekański

ks. Jan Czekański

ks. mgr Jan Czereda

ks. Hubert Czernia

 

Memento:
   1982 + ks. Jan Szkatuła (Narok)
   1999 + ks. Tomasz Szymała (Chrząszczyce)

 

20 stycznia 2017

W krótkim czasie po tym, zapadłam na zdrowiu. Niedomagania fizyczne były szkolą

cierpliwości dla mnie. Jezus tylko wie, ile wysiłków woli musiałam zrobić, żeby spełnić obowiązek.

Jezus, chcąc oczyścić duszę, używa, jakich zechce narzędzi. Dusza moja doznaje

zupełnego opuszczenia od stworzeń. Nieraz najczystsza intencja na złą tłumaczona przez siostry. Cierpienie to jest bardzo bolesne, ale Bóg je dopuszcza i trzeba je przyjąć, bo przez to lepiej upodabniamy się do Jezusa. Jednego nie mogłam zrozumieć przez długi czas – to jest, że Jezus kazał mi o wszystkim mówić przełożonym, a przełożeni nie dowierzali słowom moim, ale okazywali mi litość, jakobym była w złudzeniu, albo pod wpływem wyobraźni. (Dz 37/38)

 

ks. mgr Paweł Czernichowski

ks. prof. dr hab. Janusz Czerski

ks. mgr Henryk Czupała

ks. mgr Mateusz Dąbrowski

ks. mgr Jarosław Dąbrowski

Memento:
   1946 + ks. Franciszek Czwielung (Leśnica)
   1980 + ks. Jan Skorupa (Chrząszczyce)

 

21 stycznia 2017

„…postanowiłam unikać wewnętrznie Boga –lękając się złudzeń. Jednak łaska Boża ścigała mnie na każdym kroku. A wtenczas kiedy się najmniej spodziewałam, Bóg przemawiał do mnie.” (Dz 38)

ks. Bohdan Deja

ks. mgr Marian Demarczyk

ks. mgr-lic. Joachim Dembonczyk

ks. dr Andrzej Demitrów

ks. mgr Krzysztof Deszczka

 

Memento:
   2014 + ks. Antoni Schattanik (Łany)

 

22 stycznia 2017

„Milczeniem modliłam się. Po chwili powiedział mi Jezus: Dziecię Moje, łącz się ściśle w czasie Ofiary ze Mną i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu Krew i rany Moje na przebłaganie za grzechy miasta tego. Powtarzaj to bez przestanku przez całą Mszę św. czyń to przez siedem dni. – Siódmego dnia ujrzałam Jezusa w obłoku jasnym i zaczęłam prosić, ażeby Jezus spojrzał na miasto i na kraj nasz cały. Jezus spojrzał się łaskawie. Kiedy spostrzegłam życzliwość Jezusa, zaczęłam Go błagać o błogosławieństw. Wtem rzekł Jezus: Dla ciebie błogosławię krajowi całemu – i uczynił duży znak krzyża ręką nad Ojczyzna naszą. Radość wielka napełniła duszę moją widząc dobroć Boga.”(Dz 39)

o. mgr-lic. Bogdan Długosz SI

ks. mgr Marcin Dobrzański

ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola

ks. mgr Piotr Doleżych

ks. mgr Bronisław Dołhan

 

23 stycznia 2017

„…udzielam ci wieczystej miłości, aby czystość twoja była nieskalana i na dowód, że nie będziesz nigdy doznawać pokus nieczystych – zdjął Jezus pas zloty z Siebie i przepasał nim biodra moje. Od tej chwili nie doznaję żadnych poruszeń przeciwnych cnocie ani w sercu, ani w umyśle. Zrozumiałam później, że to jedna z największych łask, którą mi wyprosiła Najświętsza Maryja Panna, bo o tę łaskę prosiłam Ją przez wiele lat.” (Dz.40)

 

ks. mgr Dariusz Domerecki

ks. mgr Grzegorz Dominik

ks. Zbigniew Donarski

o. mgr Jacek Drabik SI

ks. mgr Norbert Dragon

 

Memento:
   1945 + ks. Józef Schroda (Kielcza)
   1945 + ks. Franciszek Rudzki (Opole)
   1945 + ks. Norbert Janotta (Brynica)
   1962 + ks. Walerian Dziunikowski (Prószków)
   1988 + ks. Walter Rduch (Zabełków)
   1996 + ks. Józef Kampka (Izbicko)

 

24 stycznia 2017

„Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, a podpisem: Jezu ufam Tobie…”(Dz.47)

 

ks. dr Arnold Drechsler

ks. Jan Drewniok

ks. Wiesław Drygała

ks. mgr Mariusz Drygier

ks. mgr Krzysztof Drzewiecki

Memento:
   1945 + ks. Jerzy Hertel (Opole)
   1945 + ks. Karol Lange (Strzelce Opolskie)
   2013 + ks. Józef Bałabuch (Fałkowice)

 

25 stycznia 2017

Kiedy o tym powiedziałam spowiednikowi, otrzymałam taką odpowiedź: że to się tyczy duszy twojej. Mówi mi tak: maluj obraz Boży w duszy swojej. Kiedy odeszłam od konfesjonału usłyszałam znowu takie słowa: Mój obraz w duszy twojej jest. Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być Świętem miłosierdzia. Pragnę, ażeby kapłani głosili to Wielkie Miłosierdzie Moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie grzesznik. Pala Mnie płomienie Miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie.”(Dz 49/50)

 

ks. mgr Paweł Dubowik

ks. mgr Robert Dura

ks. Stanisław Durbas

ks. mgr Janusz Dworzak

ks. mgr Stanisław Dworzak


  Memento:
   1945 + ks. Karol Bujara (Januszkowice)
   1945 + ks. Maksymilian Gerlich (Ujazd)
   1945 + ks. Alfons Siersetzki (Jaryszów)
   1985 + ks. Józef Stefański (Goświnowice)
   1986 + ks. Kazimierz Wiatrowy (Grobniki)
   2000 + bp Antoni Adamiuk (Diecezja Opolska)

 

26 stycznia 2017

„Myślałam, że się uwolnię od wszystkiego, a tu stało się przeciwnie – wyraźny nakaz, żeby iść za żądaniem Jezusa i znowuż udręka…Proszę Jezusa, ażeby komu innemu udzielił tych łask, bo ja z nich korzystać nie umiem i marnuje się tylko. Jezu, miej miłosierdzie nade mną, nie polecaj mi rzeczy tak wielkich, widzisz, żem proszek nieudolny…Pokora, pokora i zawsze pokora, bo sami z siebie nic nie możemy. To wszystko jest tylko łaską Bożą...  Innym razem otrzymałam taką naukę: staraj się o to, ażeby ktokolwiek się zetknie z tobą odchodził uszczęśliwiony…jak wody spływają z

gór w doliny, tak też i łaski Boże spływają tylko na dusze pokorne.” (Dz 53/55)

ks. mgr Roman Dyjur

ks. mgr Tadeusz Dziedzic

ks. dr Jerzy Dzierżanowski

ks. mgr Krzysztof Dziubek

ks. mgr Józef Dziuk

 

27 stycznia 2017

„Cierpienia, przeciwności, upokorzenia, niepowodzenia, posądzania jakie mnie spotykają, są drzazgami, które rozpalają miłość moja ku Tobie Jezu.Cierpienie jest wielką łaską. Przez cierpienie dusza upadabnia się do Zbawiciela, w cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość staje się czystsza.” (Dz.57)


ks. Roger Fo-Yau Edowou SVD

ks. dr Grzegorz Erlebach

ks. mgr Anthony Erragudi SVD

ks. dr Krzysztof Faber

ks. mgr Janusz Fajfur

 

Memento:
   1945 + ks. Karol Brommer (Zimnice Wielkie)
   1977 + ks. Stanisław Wojnowski (Prusinowice)

 

28 stycznia 2017

„O, gdybym miała od początku kierownika duszy, to nie zmarnowałabym tyle łask

Bożych…Lęk mnie teraz przejmuje, kiedy nieraz da się słyszeć, jak która dusza mówi, że nie ma spowiednika czyli kierownika. Ponieważ wiem, jak wielkie szkody sama ponosiłam kiedy nie miałam tej pomocy. Bez kierownika łatwo można zejść na manowce.”(Dz. 35/61)

 

ks. mgr Paweł Felsztyński

ks. dr hab. Bogdan Ferdek

ks. Edward Figiel

ks. mgr Piotr Figurniak

ks. Azalekor Firmin SVD

 

Memento:
   1945 + ks. Franciszek Walloschek (Boguszyce)
   1948 + ks. Roman Skrzypiec (Krasiejów)
   1963 + ks. Franciszek Janta (Szczedrzyk)
   2003 + ks. Jan Kania (Bieńkowice)

 

29 stycznia 2017

„…taką ciężką twoją pracę zamieniam na bukiety najpiękniejszych kwiatów, a woń ich wznosi się do tronu Mojego. Od tej chwili nie tylko starałam się w swoim tygodniu, który miałam wyznaczony, gotowania, odlewać te kartofle, ale starałam się w tygodniu innych sióstr wyręczać je w tej pracy. Ale nie tylko tej pracy, ale w każdej ciężkiej pracy, starałam się pierwsza przyjść z pomocą, ponieważ doświadczyłam, jak to się bardzo Bogu podoba.O skarbie niewyczerpany czystości intencji, która wszystkie czynności nasze czynisz doskonałymi i tak bardzo miłymi Bogu.” (Dz 66)

ks. Zygfryd Flak

ks. mgr Dariusz Flak

ks. mgr Andrzej Flak

o. Mateusz Fleiszerowicz OFM

ks. mgr-lic. Łukasz Florczyk

 

Memento:
   1945 + ks. Józef Bieniosek (Gogolin)
   1945 + ks. Eryk Schewior (Gogolin)
   1945 + ks. Alojzy Zug (Rogów Opolski)

 

30 stycznia 2017

Najsłodsze Serce Pana mojego, pełne litości i miłosierdzianiezgłębionego, błagam cię za biednymi grzesznikami. O serce Najświętsze, Źródło Miłosierdzia, z którego tryskają promienie łask niepojętych na cały rodzaj ludzki, błagam Cię o światło dla biednych grzeszników…nie dozwól, aby ginęły dusze odkupione tak drogocenną Krwią Twoją Najświętszą…Bóg nikomu Miłosierdzia Swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się Miłosierdzie Boże. O, co za radość się pali w sercu moim, kiedy widzę tę niepojętą dobroć Twoją, o Jezu mój. pragnę przyprowadzać wszystkich grzeszników do stóp Twoich, aby wysławiali przez nieskończone wieki Miłosierdzie Twoje.” (Dz 72)


ks. mgr Tomasz Fortalski

ks. mgr Ireneusz Foszczyński

o. mgr Lucjan Franek OFM

ks. mgr Gerard Fuhl

ks. dr Czesław Gac

 

Memento:
   1945 + ks. Hubert Demczak (Krapkowice – Otmęt)
   1947 + bp Józef Nathan (Branice)
   1964 + ks. Michał Zawadecki (Kujakowice)
   1966 + ks. Jan Grzonka (Leśnica)

 

31 stycznia 2017

„…jeżeli Tyś jest prawdziwie Bogiem moim, Który obcujesz ze mną i przemawiasz do mnie, to proszę Cię Panie, niech ta wychowanka dziś jeszcze pójdzie do spowiedzi, a znak ten umocni mnie. W tej samej chwili dziewczyna ta prosiła o spowiedź…Wtem usłyszałam głos w duszy taki: czy teraz wierzysz Mi?”(Dz.74)

ks. Józef Gacka

ks. mgr Tomasz Gajda

ks. mgr Zbigniew Gajewski

ks. Józef Gałecki

ks. mgr Bogdan Ganczarski